Francúzsko - Politický systém

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut
Francúzsko získalo nezávislosť v roku 486. Oficiálny názov je Francúzska Republika (Republique Française). Hlavným mestom je Paríž. Francúzsko patrí k najvyspelejším krajinám sveta a je členom mnohých politických a hospodárskych zoskupení (napr. OSN, Európska únia, Severoatlantická aliancia, Rada Európy, Európska banka pre obnovu a rozvoj, OECD, Hospodárska komisia OSN pre Európu)

Hlavou štátu je prezident, ktorého funkčné obdobie trvá sedem rokov.

Výkonným orgánom je vláda, ktorú menuje prezident podľa návrhu premiéra, menovaného takisto prezidentom po navrhnutí zo strany parlamentu. Parlament sa skladá z dvoch inštitúcií, z Národného zhromaždenia (577 kresiel; členovia volení všeobecnými voľbami na funkčné obdobie 5 rokov) a Senátu (321 kresiel – 296 pre európske Francúzsko, 13 pre zámorské departmenty a teritória a 12 pre Francúzov žijúcich v cudzine; členovia volení špeciálnym volebným kolégiom každé 3 roky ).

Francúzsko je rozdelené do 96 departmentov (ďalej delené na okresy -podprefektúry- a kantóny), ktoré sú zoradené podľa abecedy a každý z nich má svoje číslo, ktoré je uvedené na štátnej poznávacej značke. Okrem departmentov, ktoré sú súčasťou francúzskej pevniny a Korziky, k Francúzsku patria ešte štyri zámorské departmenty (Guadalupe, Martinique, Franc. Guyana, Réunion), 3 zámorské územia (Nová Kaledónia, Francúzska Polynézia a ostrovy Walis a Futuna) a 2 územia so zvláštnym štatútom (Saint Pierre & Miquelon a Mayotte)