Štrasburg - Výlety/okolie

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut
Pešie výlety
Štrasburg je ideálnym miestom pre podnikanie peších prieskumov najmä po okolí katedrály (odporúčame v noci) a štvrťou Petite France. Brehy rieky Ill a kanála Fossé du Faux-Rempart poskytujú výhľad na väčšinu pamätihodností. Audio sprievodca trvá 90 minút, je vo francúzštine, nemčine, taliančine a španielčine.

Zariadenia na prehrávanie audio sprievodcu získate v Office du Tourisme, 17 place d la Cathédrale (tel: (03) 8852 2828), v čase 09:00 a 19:00 na 24 hodín. Vyžaduje sa depozit alebo identifikačná karta. Túto formu pri peších túrach odporúčame kvôli nezávislosti. Office du Tourisme taktiež organizuje sprievod vo francúzštine pri prehliadke katedrály a štvrti Petite France, trvajú približne 90 minút.

Chodcov upozorňujeme, že prístup k niektorým miestam na parkovanie znamená, že automobily musia jazdiť pozdĺž chodníka, aby sa k nim dostali.

Výlet na lodi
Service touristique du Port Autonome de Strasbourg, 15 rue de Nantes (tel: (03) 8884 1313), organizuje dva a pol hodinové okružné plavby. Odchod je denne z námestia l’Etoile o 14:30 (júl-aug). Plavba je pozdĺž rieky Ill a Rýn. Taktiež sa konajú nočné plavby na rieke Ill s anglickým komentárom. Odchod je pred Palais Rohan, Place du Marché aux Poissons. Výlety trvajú približne 75 minút.

Ďalšie zájazdy
CTS prevádzkuje mini vlak, ktorým sa jazdí za pamiatkami. Komentár je multilingvuálny. Výlety trvajú 50 minút a odchod je pred námestím du Château, ide sa okolo štvrte La Petite France a katedrály.