Litva - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Litva leží v severozápadnej časti Baltskej nížiny. Je najľudnatejšou pobaltskou krajinou. Povrch krajiny je tiež nížinatý, mierne zvlnený so stopami po štvrtohornom zaľadnení: morény, jazerá a pod. Najvyšší bod krajiny dosahuje 284 m. V roku 1940 bolo pričlenené k Sovietskemu zväzu, osamostatnila sa v roku 1991. Prakticky nemá žiadne nerastné suroviny. Jej nízko polozené piesočnaté pobrežie neumožnilo založenie významného prístavu, ktorý by prispel k rozvoju obchodu. Priemysel Litvy je odkázaný na dovoz surovín, najdôležitejším odvetvím je strojárstvo (výroba lodí, prístrojov a zváracích strojov). Z hľadiska vývozu a zamestnanosti je významný textilný priemysel. Chemický priemysel spracúva ruskú ropu. Hlavným odvetvím poľnohohospodárstva je chov hospodárskych zvierat, hovädzí dobytok na mlieko a ošípané. Produkty tohto odvetvia sa vyvážajú. Pestujú sa obilniny, krmoviny, zemiaky a ľan.