Švédsko - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Štát ležiaci na Škandinávskom polostrove. V jeho západnej časti sa tiahne reťaz Škandinávskeho pohoria, ktorá sa mierne skláňa v smere východ-juhovýchod do pobrežných nížin na brehu Botnického zálivu. Na juhu krajiny sa ťahá jazerami posiata Švédska nížina. Švédsko je tretím najväčším producentom železnej rudy v Európe. Väčšina železnej rudy sa vyváža, zo zvyšku sa vyrába jedna z najkvalitnejších druhov ocele na svete. Tú spracovávajú v strojárenskom priemysle (výroba ložísk, dopravné prostriedky, lode, turbíny a pod.). Elektrickú energiu vyrábajú predovšetkým tepelné a atómové elektrárne. Drevo z ihličnatých a v menšej miere aj listnatých lesov spracováva drevársky, papierenský a nábytkársky priemysel. Južné Švédsko s miernejším podnebím a lepšími pôdami zabezpečuje pre zvyšok krajiny rôzne poľnohospodárske produkty (pšenica, cukrová repa, krmoviny, zemiaky). Významný je aj chov hovädzieho dobytka na mlieko a ošípaných a v Laponsku chov sobov a kožušinových zvierat.