Dánsko - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Dánsko sa rozprestiera na Jutskom polostrove a na ďalších 474 väčších či menších ostrovoch. Povrch krajiny, ktorý formoval pevninský ľadovec, je mierne zvlnený a rovinatý. Dánsko je najhustejšie zaľudneným štátom v severnej Európe. Krajine chýbajú nerastné suroviny, preto sa rozvíjajú také odvetvia, ktoré majú nízke nároky na suroviny ale vyžadujú si kvalifikovanú prácu (prístrojová technika a technika pre domácnosti). Dánsko má vďaka prírodným podmienkam (pôdy) a oceanickému podnebiu dobré podmienky pre poľnohospodárstvo. Z celkovej rozlohy má Dánsko 60% ornej pôdy, najviac zo všetkých krajín Európy. Pestujú sa predovšetkým obilniny a krmoviny, na ktorých sa zakladá chov hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok pre mlieko, ošípané, hydina). Významný je aj podiel rybolovu a spracovania rýb. Veľkým prínosom do ekonomiky Dánska je export potravinárskych produktov (mlieko a mliečne výrobky, hovädzie mäso, bravčová šunka, slanina, hydina, vajcia).