Dánsko - Kultúra/Spoločnosť

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

Dánsko je malá, ale za to jedinečná krajina. Jej obyvatelia sú oslobodený od poplatkov za zdravotnú starostlivosť i vzdelávanie. Tento fakt sa odráža vo vysokých daniach, ktoré predstavujú až 50 % z mesačného zárobku a 25% DPH. Dáni sú veľmi liberálni a zároveň organizovaní. Rovnoprávnosť oboch pohlaví v Dánsku nie je iba nedodržiavaným predsavzatím ale skutočnosť, o čom svedčí i absencia mužského a ženského rodu v ich jazyku.

Zvyky a obyčaje

Hostia majú piť, až keď zdvihne pohár hostiteľ. Nazdravie sa povie "Skal".

Po jedle sa Dáni poďakujú osobe, ktorá pripravila jedlo.

Pohodlné a športové oblečenie je všade akceptované, spoločenské šaty sú očakávané len pri zvláštnych príležitostiach a v lepších hoteloch a reštauráciách.

Vo verejných dopravných prostriedkoch a v niektorých budovách je zakázané fajčiť.

Prepitné

V reštauračných a hotelových účtoch je už zahrnuté, rovnako ako v poplatkoch za taxík. Nosiči batožiny a personál na verejných toaletách očakáva zopár drobných.