Veľké Hincovo pleso - Úvod

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut


 Veľké Hincovo pleso je najväčším a najhlbším plesom na slovenskom území Vysokých Tatier. Nachádza sa v hornej časti Mengusovskej doliny pod Kôprovským štítom. Má rozlohu 20,08 ha, šírku 370 m, dĺžku 740 m, hĺbku max. 53 m a objem 1 mil. 796 tis. m³. Najvyššia teplota vody pri hladine je okolo 7° C. 


Veľké Hincovo pleso je v priebehu roka priemerne 270 dní pod ľadovou pokrývkou. Hoci nemá povrchový prítok, vyteká z neho Hincov potok, ktorý je jedným z prameňov Popradu. Preteká Hincovou kotlinou, pomedzi menšie plieska - Hincové oká. Napriek vodopádu na svahoch Hincovej kôpky, ktorá je najvyšším bodom v dolinnom prahu Hincovej kotliny, je potok pravdepodobne prístupovou cestou pre pstruhy žijúce vo Veľkom Hincovom plese. Spomína ich už Juraj Buchholz st. vo svojej kronike ako „ryby dlhé vyše lakťa”. 


Pomenovanie Hincovo pleso sa pochádza pravdepodobne od domáceho mena niektorého majiteľa pozemkov alebo známeho pastiera, ktorý pravdepodobne k plesu vystúpil.


Turisti, ktorí Veľké Hincovo pleso navštívia môžu ubytovať na Chate pri Popradskom plese, odkiaľ je k plesu najlepší prístup.

Na okolí doporučujeme navštíviť

Je spojená s jaskyňou Mieru, má niekoľko poschodí, z ktorých najnižšie je zaľadnené. Odporúča sa jej návšteva v máji – júni, kedy je ľadová výzdoba krajšia. Jaskyňa je veľmi stará. Prevádzkový okruh je 680 m dlhý.
Téma: Jaskyňa
Bohatá kvapľová výzdoba v niekoľkých poschodiach s výškovým rozdielom 112 m, pagodovité stalagmity, jazierka a nástenné vodopády. Prevádzkový okruh meria 1135 m.
Téma: Jaskyňa
Na severovýchodnom Slovensku, v najsevernejšej časti Šariša, na južnom úbočí predhoria Východných Beskýd ležia na konci krátkeho údolia v nadmorskej výške 325 m kúpele, ktorých sláva sa kedysi šírila v kruhoch niekdajšej uhorskej a poľskej šľachty. Poloha blízko historického stredovekého mesta Bardejov dala kúpeľom ich pomenovanie - Bardejovské Kúpele.
Téma: Kúpele
Východiská: Bardejov
Klimatické kúpele Štrbské Pleso pre svoj význam a úspechy v liečbe pacientov s nešpecifickými chronickými chorobami dýchacích ciest osobitné postavenia medzi slovenskými ako aj európskymi klimatickými liečebnými miestami. Sú to najvyššie položené klimatické kúpele na Slovensku.
Téma: Kúpele