Tallin - História

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

Tallinn vznikol na základoch estónskeho osídlenia Lindanise. Osídlenie bolo dobyté v r. 1219 Dánmi, ktorí ho prestavali na mesto.

Počiatok histórie Estónska je zviazaný s Kyjevskou Rusou a s Dánskom. Podobne ako v Lotyšsku, aj Estónsko si podrobili rytieri, konkrétne Rád livonských rytierov.

Odkiaľ vznikol názov mesta Tallinn, nie je doposiaľ známe. Pravdepodobne pochádza z taani linna (dánsky hrad), alebo z tali linna (Zimný hrad).

Označenie Reval pochádza zo staro-estónskeho označenia pre región - Rävala. Od r. 1285 bol Reval súčasťou spoločnosti, ktorá bola zviazaná s obchodom na východnom mori.

Nemci ostali pánmi krajiny, nemčina bola úradným jazykom. Estónsky jazyk a kultúru si zachovali roľníci, najmä mimo mestských múrov.

1549 - bol postavený kostol s gotickou vežou (159 metrov), čo bola na tú dobu unikátna výška a do r. 1625 zotrvala najvyššou stavbou na svete. V súčasnosti, po prestavbe uskutočnenej v priebehu 19-násteho storočia, meria len 123,7 m.

1561 - mesto je pod švédskou správou. Nemci zredukovali správne právo pre riadenie mesta, ktoré tu nastolili.

V 16. storočí si Estónsko rozdelili Poľsko, Dánsko a Švédsko.

Začiatkom 18. storočia bolo pripojené k Rusku. Po „Veľkej severskej vojne“ padol Reval v r. 1721 pod ruskú správu. Peter Veľký nastolil opäť staré nemecké správne zákony, ktoré sa nasledujúcich 200 rokov postupne ohraničovali.

Po revolúcii v r. 1917 sa Estónsko úspešne odtrhlo od Ruska.

1918 - Tallinn sa stal hlavným mestom nezávislého Estónska.

Hitlerov-Stalinov pakt umožnil v r. 1939 anexiu Estónska Ruskom. Pobaltskí Nemci boli na príkaz Hitlera presídlení do Warthegau.

1940 - nastávajú prvé deportácie estónskeho obyvateľstva na Sibír a do Severného Ruska.

1941 - Wehrmacht obsadzuje Tallin. Hitler sa snaží pripojiť Estónsko k Nemeckej ríši.

Počas okupácie boli Židovskí obyvatelia vyvražďovaní. Charakter Starého mesta za zachoval i napriek bombardovaniu.

Koncom r. 1944 sa Wehrmacht sťahuje z Tallinu a podrobenie Estónska Sovietskym zväzom je opäť skutočnosťou.

voju nezávislosť získalo Estónsko až v r. 1991. V súčasnosti je Estónsko členom NATO a EÚ.