Estónsko - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Estónsko leží na pobreží Baltského mora, v severozápadnej časti Baltskej nížiny. Má rovinatý povrch, modelovaný ľadovcom, najvyšším bodom je Suur Munamägi (318 m) v pahorkatine Haanja. Väčšinou však rovinatý povrch nedosahuje ani výšku 100 m, monotónnu krajinu členia len močiare a rašeliniská a jazerá medzi morénovými ostrovčekmi. K Estónsku patrí 1520 ostrovov, väčšina z nich leží v Rižskom zálive a Baltskom mori. Estónsko bolo v roku 1940 pričlenené k Sovietskemu zväzu, avšak v roku 1991 opäť získalo nezávislosť. Polovicu národného produktu vytvorí priemysel, ktorý má rozvinuté tie odvetvia, ktoré nemajú vysoké nároky na suroviny, ale naopak na kvalifikovanú prácu (stroje, elektronika, prístroje, výroba textilu). Takmer 90% energie získavajú v tepelných elektrárňach na severovýchode krajiny, kde sa spotrebovávajú horľavé bridlice. Na tejto energii a ťažbe fosfátov je založený chemický priemysel (výroba umelých hnojív). Veľkú tradíciu má drevospracujúci a papierenský priemysel ( rezivo, nábytok, sane, lyže a lyžiarske palice). Vďaka chladnému podnebiu tu nie sú dobré podmienky pre poľnohospodárstvo, hlavným odvetvím je chov hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok chovaný pre mlieko, ošípané). Na ornej pôde, ktorá je nekvalitná (rašeliny, močiare, štrkovité pôdy) sa pestuje najmä krmivo, raž a zemiaky.