Žiar Nad Hronom - Úvod/Mapa

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Žiar nad Hronom leží v Žiarskej kotline na pravom brehu Hrona. Južnou časťou zasahuje do Štiavnických vrchov. Lokalita bola osídlená už v mladšej dobe bronzovej. Najstaršia písomná zmienka je z roku 1075 v zakladacej listine opátstva v Hronskom Beňadiku. Pôvodne mýtna osada Sancta Crux (pôvodný názov mesta bol Svätý Kríž nad Hronom) sa postupne rozrástla na kupecko-remeselné a administratívne stredisko a v roku 1246 jej ostrihomský arcibiskup Štefan Vancha udelil mestské privilégiá. Postupne dostalo mestečko ďalšie výsady, medzi inými trhové a jarmočné právo. Aj keď jarmoky a trhy preslávili mestečko v širokom okolí, v ekonomickej oblasti naďalej prevládalo poľnohospodárstvo. S prvými cechmi sa v písomných záznamoch stretávame až v roku 1692. Zásadná zmena nastáva až s nástupom kapitalizmu. Významnejší hospodársky rozvoj súvisí s dobudovaním železničnej trate v roku 1896. V súčasnosti je Žiar nad hronom okresným mestom, známym najmä výrobou hliníka.

V regióne sa oplatí vidieť

Na strednom Slovensku, v jednej z vedľajších zalesnených dolín Pohronia, v údolí potoka Teplá ležia v obkľúčení Štiavnického pohoria v nadmorskej výške 400 m ďalšie malé slovenské kúpele, v ktorých sa celoročne liečia pacienti s niektorými chorobami pohybových ústrojov – Sklené Teplice.
Téma: Kúpele

Na okolí doporučujeme navštíviť

Je najväčšou kvapľovou jaskyňou južnej časti Nízkych tatier, v Bystrianskom krase. Pozostáva z kľukatých chodieb v troch úrovniach. Má peknú voskovožltú výzdobu v podobe záclonovitých závesov. V súčasnosti je v jaskyni zriadené sanatórium na liečenie chorôb dýchacích ciest. Prevádzkový okruh meria 650 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Brezno
Medzi kúpeľné miesta, indikačne zamerané na liečbu chorôb pohybových ústrojov, zaraďujú sa aj malé kúpele so starou tradíciou – Turčianske Teplice. Sú to jediné slovenské kúpele, v ktorých sa liečia aj pacienti s niektorými chorobami obličiek a močových ciest.
Téma: Kúpele
Východiská: Turčianske Teplice
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Levice