• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Kúpele Sklené Teplice

Na strednom Slovensku, v jednej z vedľajších zalesnených dolín Pohronia, v údolí potoka Teplá ležia v obkľúčení Štiavnického pohoria v nadmorskej výške 400 m ďalšie malé slovenské kúpele, v ktorých sa celoročne liečia pacienti s niektorými chorobami pohybových ústrojov – Sklené Teplice.


Obsah


Stručné predstavenie
Prírodné liečivé zdroje
Metódy liečby


Stručné predstavenie


Na strednom Slovensku, v jednej z vedľajších zalesnených dolín Pohronia, v údolí potoka Teplá ležia v obkľúčení Štiavnického pohoria v nadmorskej výške 400 m ďalšie malé slovenské kúpele, v ktorých sa celoročne liečia pacienti s niektorými chorobami pohybových ústrojov – Sklené Teplice. Od železničnej stanice v Hliníku nad Hronom sú vzdialené 8 km cestou na Banskú Štiavnicu, od ktorej ich delí asi 15 km.


Prírodné liečivé zdroje


V Sklených Tepliciach vyvierajú termálne minerálne pramene s teplotami od 37°C do 52,3°C. Chemickým zložením patria tieto termy k typu síranových, vápenato-horčíkových, hypotonických minerálnych vôd. Sú to najvýznamnejšie minerálne pramene vulkanického pásma. Pochádzajú z podložných dolomiticko-vápencových súvrství. Ich infiltračné územie sa nachádza neďaleko od miest výverov. Všetky pramene majú podobnú chemickú skladbu a fyzikálne vlastnosti. Ich úhrnná výdatnosť je 6 litrov za sekundu. Okrem termálnych minerálnych prameňov vyvierajú tu i jednoduché teplice s menším obsahom minerálií.


Metódy liečby


Ako vo všetkých protireumatických kúpeľoch aj v kúpeľoch Sklené Teplice tvorí základ komplexnej balneoterapie liečebné využitie termálnej minerálnej vody v bazénových kúpeľoch. Na účely liečby slúži päť bazénových kúpeľov. “Ústredný kúpeľ” s teplotou vody 37°C slúži aj ako rehabilitačný bazén. V “Spoločnom kúpeli” sú okrem bazénu aj vane. V tzv. “Rodinnom kúpeli” sú štyri malé bazény. Ako kedysi tak i dnes je jaskynný kúpeľ “Parenica” veľmi obľúbený. Pri bazénoch sú sprchy a robia sa tu aj celkové čiastočné masáže. Pozri aj iné wellness pobyty.

Kúpele Sklené Teplice ponúkajú kúpeľnú liečbu, ktorá je doplnená o aspekty ako liečba pohybom, liečebný telocvik na suchu i vo vode, procedúry hydroterapie, masáže, fyzikálna liečba elektrickými, tepelnými a svetelnými prístrojmi, medikamentózna liečba a v prípadoch potreby i liečebná výživa.

Komplexná kúpeľná liečba v Sklených Tepliciach je individuálna a uskutočňuje sa podľa liečebného plánu každého pacienta, ktorý je zostavený na podklade podrobného diagnostického vyšetrenia.

Odborní lekári kúpeľov majú k dispozícii potrebné vyšetrovacie a liečebné prístroje, vrátane röntgenologického pracoviska a klinického laboratória.
Tieto texty boli prevzaté z publikácie Slovenské kúpele, zostavovateľov j. Šípoša a I.J. Kovačeviča


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 21.08.2009