Mjanmarsko /Barma/ - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Nezávislosť spod britskej nadvlády získala krajina roku 1948, keď vznikla Barma. Zadlženosť má značnú. Na splácanie úrokov dáva 70 % zo zahraničných príjmov. Krajina je bohatá na nerastné suroviny (farebné kovy), ale ich ťažba ešte nie je rozsiahla. Hoci ťažba ropy a zemného plynu sa začala už na prelome 19. a 20. storočia. Priemysel sa obmedzuje len na tradičnú potravinársku a remeselnú výrobu. Na nížinách s tropickým monzúnovým podnebím pestujú ryžu, ktorej značná časť sa exportuje. Hlavné plodiny tejto poľnohospodárskej krajiny sú popri ryži kukurica, čaj, bavlník a cukrová trstina. Najdôležitejším exportným produktom je drevná guľatina. Mjanmarsko je najvýznamnejším vývozcom cenného teakového dreva. Krajina je jednou z najväčších nelegálnych centier výroby omamných látok (ópium, heroín) na Zemi.