Laos - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Je to vnútrozemský štát v juhovýchodnej Ázii. Leží medzi stredným tokom Mekongu, Annamskými vrchmi. Zalesnené pásma pohorí sa dvíhajú nad 2000 m n. m.. Rozčleňujú ich plošiny a k Mekongu smerujúce doliny. Najvyšším vrchom štátu je Phou Bia (2820 m n. m.). Bývalá francúzska kolónia získala nezávislosť roku 1954. Pomaly sa rozbieha ťažba bohatých nálezísk nerastných surovín (cínová, zinková, niklová a železná ruda). Priemysel má málo rozvinutý, prevažne spracúva poľnohospodárske plodiny. Patrí medzi najchudobnejšie krajiny na Zemi. Popri najdôležitejšej potravinárskej plodine ryži sa pestuje ešte káva, bavlník, čaj, tabak. Časť obyvateľstva sa zaoberá nelegálnym pestovaním maku a pašovaním ópia.