Vietnam - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Leží v juhovýchodnej Ázii na brehu Juhočínskeho mora a Bacboského zálivu. Rozpätie štátu v smere sever-juh je 1650 km. Na severe sa nachádza pohorie Hoang Lien Son s výškami 1000–1500 m n. m. Stredom krajiny sa tiahnu Annmanské vrchy. Najvyšším vrchom je Fan Si Pan (3143 m n. m.). Na juhu sa rozprestiera nížina s deltou rieky Mekong a na severe zasa Červenej rieky. Obidve nížiny spája úzka pobrežná nížina. Bývalá francúzska kolónia sa po 2. svetovej vojne rozdelila na dve časti. V rokoch 1965–1973 bola vo Vietname vojna. Severný Vietnam zvíťazil roku 1976 a obidve časti sa zjednotili pod komunistickým vedením. Krajina je na nerastné suroviny bohatá (ropa, uhlie, železná ruda, rudy farebných kovov, fosfáty). Priemysel určujú jednak odvetvia spracujúce vyťažené suroviny (hutníctvo, výroba ťažkých strojov a umelých hnojív) a jednak odvetvia zamestnávajúce lacnú pracovnú silu (textilný a potravinársky priemysel). Rozvoju priemyslu napomáha prílev zahraničného kapitálu. Prevažnej časti obyvateľstva poskytuje obživu poľnohospodárstvo. V deltách riek sa pestuje ryža, na tropických plantážach kaučuk, káva, čajovník, banánovník, ananás a koreniny. Dôležitý je rybolov, aj pre export. Rýchlo sa rozvíjajú služby a cestovný ruch.