Kyjev - História

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

5–6 stor. – pravdepodobné založenie Kyjeva. Podľa najstaršieho dochovaného ruského letopisu Povesti vremennych let založili „hrazené mesto Kyjev“ bratia Kyj, Šček a Choriv a ich sestra Lybeď, ktorí pochádzali z východoslovanského kmeňa Poljanov.

866 - Kyjeva sa pravdepodobne zmocnili varjažškí bojovníci Askold a Dir.

882 – v meste sa ujal moci varjažský náčelník Oleg, ktorý už vládol v Novgorode. Spojením dvoch dôležitých obchodných stredísk pod jednu vládu sa považuje za zrod najstaršieho ruského štátu – Kyjevskej Rusi. Jej sídelným mestom sa stal Kyjev a bol ním až do 12. storočia.

988 - kyjevský veľkoknieža Vladimír I. prijal kresťanstvo, ktoré sa odtiaľto šírilo medzi všetkých východných Slovanov a Kyjev sa stal jedným z hlavných centier kresťanskej kultúry.

9. - 11. stor. – vládnuci Varjagovia privážali do mesta kožušiny, med, vosk a ďalšie produkty, ktoré vyberali ako tribút po celej krajine. Z Kyjeva sa po Dnepry plavila veľká flotila s tovarom do Byzantskej ríše.

12. stor. - ruský štát sa rozpadol na viacero kniežatstiev a Kyjev začal strácať svoj pôvodný význam.

1157 - Kyjev dobylo vladimirsko-suzdalské knieža Jurij Dolgorukij, ktorý prijal titul veľkého kniežaťa kyjevského a presídlil sa do mesta.

1169 – mesto bolo spustošené, koniec kyjevského štátu.

1240 - mesto spustošili mongolské vojská (chán Bátúchána Bátúa).

1299  - kyjevský metropolita sa presídlil do Vladimiru.

1363 - Kyjev je pričlenený k Litovskému veľkokniežatstvu.

1471 – mesto sa stalo strediskom Kyjevského vojvodstva.

1497 – Kyjev mal samosprávu podľa magdeburského spôsobu.

1569 - mesto sa stalo súčasťou Poľsko-Litovského Spoločenstva, hlavným mestom vojvodstva bol Kijów.

17. stor. - Kyjev sa dostal po kozáckych povstaniach pod ruskú správu; jeho pridelenie Rusku definitívne potvrdil Večný mier z roku 1686.

1797 - Kyjev bol strediskom rovnomennej gubernie.

1834 – bola založená Univerzita sv. Vladimíra, dnešná Ševčenkova univerzita.

1917 - v Kyjeve založili ukrajinskú Centrálnu radu, ktorá prehlásila nezávislosť Ukrajiny.

1920 - po viac ako dvoch rokoch bojov však zvíťazili v občianskej vojne boľševici a tak sa Kyjev stal sovietskym mestom.

1934 – mesto sa stalo opäť (namiesto „proletárskejšieho“ Charkova) metropolou Ukrajinskej SSR.

19. septembra 1941 – Nemci dobyli Kyjev, kde sa dopustili najkrutejších vojnových zločinov.

29. a 30. september 1941 - zvláštne jednotky SS zviezli do rokliny Babí Jar na severozápadnom okraji mesta viac ako 33 tisíc kyjevských Židov a postrieľali ich.

6. novembra 1943 – mesto bolo oslobodené od fašistickej okupácie jednotkami 1. ukrajinského frontu za pomoci 1. československej samostatnej brigády.  

1991 – Kyjev je hlavným mestom nezávislej Ukrajiny.

2004 - významne sa do dejín zapísal v novembri a decembri, keď sa konali veľké demonštrácie proti sfalšovaným výsledkom prezidentských volieb, takzvaná Oranžová revolúcia.