Afganistan - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Vnútrozemský štát, ktorí leží na východe Blízkeho východu. Značnú časť jeho územia zaberajú pohoria Alpsko-himalájskej sústavy. Tie sa vejárovito rozvetvujú smerom na západ a na východe v Hindúkuši sa dvíhajú do nadmorských výšok nad 7000 m (Nowshak, 7485 m n. m.). Na západe v nižších častiach Afgánskej panvy sa rozprestierajú púšte so slaným hlinitým podkladom (Dasht-e Margow – „púšť smrti“ a Dasht-e Naomid – „púšť zúfalstva“). Afganský štát založili roku 1747, po sovietskej invázii (1979–1989) a následnej občianskej vojne nanovo vznikol roku 1992. Patrí k najzaostalejším štátom Zeme. Na nerastné suroviny je bohatý (zemný plyn, kamenné uhlie, kamenná soľ). Ich ťažba sa ešte len rozbieha. Priemysel má slabo rozvinutý (textilný a potravinársky priemysel, výroba umelých hnojív). Remeselnícke výrobky (koberce či kožené výrobky) sú na svetových trhoch vyhľadávané. Na zavlažovaných poliach pestujú predovšetkým bavlník, ovocie a zeleninu a v suchších vysočinách pšenicu a jačmeň. Rozšírené je aj pestovanie maku, z ktorého vyrábajú ópium. Časť obyvateľstva sa živí kočovným a polokočovným chovom zvierat (kozy, ovce, ťavy).