Tadžikistan - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Leží v strednej Ázii. Väčšinu územia tvoria vysoké pohoria. Na juhu ho ohraničujú horstvá Pamíru a na severe zasa Zeravšanské vrchy. Najvyšším vrchom je Štít komunizmu (Qullai Garmo 7495 m n. m.). Medzi horské pásma pokryté ľadovcom sú včlenené plošiny a panvy. Bývalá sovietska zväzová republika získala nezávislosť roku 1991. Krajina je bohatá na nerastné suroviny (hnedé uhlie, urán, rudy farebných kovov, zlato, ortuť, kamenná soľ), ešte sú však nedostatočne využívané. Väčšinu elektrickej energie dodávajú vodné elektrárne. Priemysel sa zameriava na spracovanie bavlny, hodvábu, výrobu potravín, textilu a chemikálií. Na zavlažovaných nížinách sa pestuje pšenica, zelenina, ovocie a bavlník. Významný je chov hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných. Časť obyvateľstva sa zaoberá nelegálnou výrobou a obchodom s drogami.