Bhután - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Rozprestiera sa vo východnej časti Himalájí. Je jednou z najuzavretejších krajín Zeme. Na severe sa tiahnu ostré rozčlenené chrbty Himalájí s výškami nad 7000 m n. m. Najvyšším vrchom je Kulhakangri (7554 m n. m.). V strede a na juhu krajiny sú nižšie pohoria – stredohoria a medzi nimi uzavreté panvy a doliny. Túto časť krajiny pokrýva džungľa. Početné nerastné suroviny (medené, olovené, zinkové rudy, sadra) ešte len čakajú na ťažbu. V krajine sa ťaží iba uhlie na pokrytie domácej spotreby. Základom hospodárstva je málo rozvinuté pestovanie rastlín na rozdrobených parcelách (ryža, pšenica, kukurica, bavlník, cukrová trstina, ovocie). Chov zvierat (jaky, ovce, kozy) má významnú úlohu v živote obyvateľov.