Západná Sahara - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Územie štátu leží na severozápadnom pobreží Afriky. Zaberá okrem úzkej pobrežnej nížiny púšť. Na rozľahlých štrkových a menej rozľahlých piesočnatých púšťach sú roztrúsené oázy. Územie známe pod názvom Španielska Sahara získalo nezávislosť v roku 1975. Avšak v roku 1976 ho obsadilo Maroko. Najvýznamnejším odvetvím zaostalého hospodárstva je ťažba fosfátov. Má významné zásoby železných rúd. Obživu obyvateľstva poskytuje nomádsky spôsob chovu zvierat (ťavy, ovce, kozy). Maročania investovali časť prijímov z ťažby fosfátov do rozvoja dopravy, modernizovali rybolov, vodné hospodárstvo a vzdelávanie. Pod dohľadom OSN pripravované referendum o samostatnosti alebo pričlenení k Maroku sa neustále odkladá.