Alžírsko - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Druhý najrozľahlejší štát Afriky. Leží na jej severozápade. Sever krajiny obmýva v dĺžke 1000 km Stredozemné more. Pásma Atlasu oddeľujú stredomorské pobrežie od Sahary. Spestrené priekopovými prepadlinami, panvami i úrodnými dolinami sú 300–400 km široké. Medzi Tell Atlasom a Veľkým Atlasom vo výške 700–1200 m sa rozprestiera Plošina šotov s viacerými slanými jazerami. Sahara zaberá približne tri štvrtiny rozlohy štátu. Striedajú sa tam piesočnaté, kamenisté a štrkové púšte. Povrch púšte je pestrý. Hlbšie panvy obklopujú 500–1700 m vysoké plošiny a tabule (Tademaitská, Tassili). Práve tam sa dvíha Ahaggar s najvyšším štítom krajiny (Tahat 3005 m). V roku 1830 obsadili územie Francúzi. Postupne sa prisťahovalo čoraz viac francúzskych usadlíkov. Alžírsko získalo nezávislosť v roku 1962 po väčších-menších ozbrojených konfliktoch a referende. Krajina je neobyčajne bohatá na nerastné suroviny (ortuť, fosfáty, železná ruda, olovo, platina, zemný plyn, ropa). Ich vývoz má významnú úlohu v zahraničnom obchode (9/10). Je takmer jediným zdrojom príjmov. Ťažba uhľovodíkov umožnila rozmach petrochémie. Spracovateľský priemysel je málo rozvinutý s veľkým počtom nekvalifikovaných pracovníkov. Základom priemyselnej výroby je výroba lodí a montáž áut. Alžírsko má zaostalé poľnohospodárstvo. Veľa poľnohospodárskych produktov sa dováža. Zapríčiňujú to na jednej strane nevhodné prírodné podmienky a na druhej strane málo intenzívne prevádzky. Pri pobreží pestujú najmä pšenicu, jačmeň, vinič, citrusy, figy a tabak. V oázach sa urodí pšenica, olivy a datle. Zavlažuje sa tam vodou z artézskych studní. Na pastvinách plošín sa polokočovným spôsobom chovajú ovce a kozy.