Libéria - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Západoafrická krajina pri brehoch Atlantického oceána má pobrežie dlhé 550 km. Lemuje ho prevažne močaristá nížina. Veľká časť krajiny sa rozprestiera na riekami rozčlenenej, zvlnenej plošine (Guinejského prahu) v nadmorských výškach 200–400 m. Na severe sa dvíhajú pohoria (Nimba, Wologisi) a aj najvyšší vrch Wutibih (1381 m n. m.). Libéria je najstaršou nezávislou republikou Afriky. Nikdy nebola kolóniou. Oslobodení otroci z Ameriky sa usadili v krajine roku 1822. Štát založili roku 1847. Najdôležitejšie nerastné bohatstvo je železná ruda a diamanty. Obživu pre až 70 % obyvateľov poskytuje poľnohospodárstvo (ryža, kukurica, jamy). Produkcia z plantáží (kaučuk, káva, kakao, palma olejná) je takmer výlučne v rukách zahraničných podnikateľov. Významná je ťažba a vývoz vzácnych drevín. Pre daňové úľavy disponuje najväčšou obchodnou flotilou na Zemi.