Burkina Faso - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Vnútrozemský štát leží v západnej Afrike. Väčšinu územia zaberá 200–300 m vysoká, starými kryštalickými horninami budovaná nížina. Vystupujú z nej kvarcitové a granitové kupolovité vrchy. Najvyšší vrch krajiny je Téna-Kourou (749 m n. m.). Burkina patrí medzi najchudobnejšie africké krajiny. Nezávislosť získala roku 1960 po polstoročnej francúzskej nadvláde. Roku 1984 zmenili pôvodný názov štátu Horná Volta na súčasný. V preklade znamená krajina ľudí s rovnou chrbticou. Odráža to aj zmenu v politickom smerovaní štátu. Pre nedostatok infraštruktúry nemôže primerane využívať náleziská mangánu, zlata, a striebra. Obživu obyvateľstvu zabezpečuje poľnohospodárstvo (cirok, fazuľa, bavlník, kukurica, podzemnica olejná) a kočovný chov dobytka. Popri bavlne a zlate je dôležitým „exportným artiklom“ pracovná sila. Na plantážach susedných štátov pracuje niekoľko stotisíc obyvateľov krajiny. Štát je však odkázaný na dovoz značnej časti potravín.