Ako cestovať s Internetom
- Tomáš Bella
 
 
 

Hľadaj, Rexo!

Naučiť sa vyhľadávať informácie na webe je dôležité. Je to priam fatálne dôležité. Vlastne je to to úplne najdôležitejšie. A to ešte stále zľahčujeme. Spomeňte si na prirovnanie z úvodu tejto časti knihy - web je obrovská knižnica, ktorá nemá jednotný katalóg, ale množstvo väčších či menších zoznamov a databáz. Tie sa delia do dvoch základných skupín: katalógy a fulltextové prehľadávače.

Katalógy sú ručne (alebo myšne?:) zostavené zoznamy webstránok, kde sa ku každej zaradenej stránke môžete preklikať s použitím elementárnej logiky. Napríklad ak vás zaujímajú slovenské cestovné kancelárie, naťukáte do prehliadača adresu www.superzoznam.sk a na titulnej stránke nájdete kategóriu ”Cestovanie a doprava". Po kliknutí na jej nadpis sa objavia ďalšie podkategórie, napríklad Hotely, Ubytovanie, Doprava a preprava, Cestovné poriadky, Mapy a - Cestovné kancelárie.
Aj katalógy sa, samozrejme, dajú prehľadávať, takže ak by ste hneď na úvodnej stránke napísali do vyhľadávacieho okna ”Cestovné kancelárie", výsledkom by bol priamy odkaz na podkapitolu ”Cestovné kancelárie" a zároveň zoznam všetkých webstránok, ktoré majú tento text priamo v popise. Malina.
V čom je teda problém, spýta sa idealistický surfer? Katalógy sú predsa presne to, čo potrebujem! Problém vzniká vtedy, keď vás nezaujíma niečo tak všeobecné ako cestovné kancelárie, ale niečo tak konkrétne ako priemerné množstvo zrážok v povodí Nigeru v októbri. (Potrebujete predsa vedieť, či si máte so sebou zobrať dáždnik.)
Skúste si teraz predstaviť adresár VEDA/METEOROLÓGIA/POZOROVANIA/ŠTATISTIKY/ AFRIKA/NIGÉRIA/ZRÁŽKY/OKTÓBER. Navyše by ste nemali nijakú istotu, či hľadaná informácia namiesto toho nebude pod NÁBOŽENSTVÁ/AFRICKÉ/ŠAMANIZMUS/ TECHNIKY/VYVOLÁVANIE DAŽĎA/OKTÓBER.
Okrem nevhodnosti katalógov pre vyhľadávanie špecifických informácií je tu ešte druhý, rovnako významný problém. Katalógy sú odkázané na ručné zaraďovanie odkazov a niektoré cestovné kancelárie (o afrických šamanoch nehovoriac) sa jednoducho neobťažujú zaradiť do nich svoju stránku. Jeden z nemnohých profesionálnych surferov, ktorí katalógy zostavujú, na ňu pritom môže naraziť o mesiac, o rok, či - najpravdepodobnejšie - nikdy.

Preto vznikli Fulltextové vyhľadávače, ktoré automaticky prehľadávajú celý text dokumentov, na ktoré na webe narazia. Znamená to, že ak budete hľadať reťazec ”sopky v Taliansku", výsledkom bude odkaz na všetky stránky, na ktorých sa nachádza tento text. Správna formulácia otázok pre fulltextové vyhľadávače je z veľkej časti závislá na mystickom spojení dlhodobej skúsenosti, intuície, inteligencie a šťastia užívateľa. Každý vyhľadávač má pritom svoje vlastné pravidlá zadávania otázok, ktoré sa oplatí naštudovať (na titulnej stránke hľadajte Help). Zložitejšia otázka totiž môže vyzerať aj takto:
sopka vulkán kráter +Taliansko -Etna činné host:uk - ak nás zaujímajú britské stránky o sopkách v Taliansku okrem Etny, viac však o tých činných.

Ďalšie príklady formulácie otázok pre fulltextové vyhľadávače:
Madagaskar rieky - príklad nesprávnej otázky. Nájde všetky dokumenty, kde sa vyskytuje slovo Madagaskar ALEBO slovo rieky (naproti tomu pri takejto otázke v katalógu by sme zväčša dostali ako prvé stránky, ktoré majú v titulku alebo popise obidve slová)
+Madagaskar +rieky - nájde dokumenty, v ktorých sa vyskytujú súčasne obidve slová
"rieky na Madagaskare" - nájde dokumenty, kde sa vyskytuje fráza "rieky na Madagaskare"

Niektoré vyhľadávače, napríklad Altavista, dokážu zároveň obmedziť vyhľadávanie na dokumenty v určitom jazyku. Ešte dôležitejšie ako vyhľadanie stránok o madagaskarských riekach je však ich zoradenie. Fulltextovým vyhľadávačom viac imponujú webstránky, ktoré majú hľadané slová v titulku, prípadne na začiatku dokumentu, ďalej tie, kde sa reťazec vyskytuje najčastejšie a je zaradený aj v skrytom popise dokumentu (takzvané META-tags). Každý hľadač má na zoraďovanie vlastný recept a ten v najväčšej miere ovplyvňuje úspech či neúspech vášho pátrania.
Medzi najznámejšie fulltextové vyhľadávače patria www.altavista.com (skrátene www.av.com), www.hotbot.com či www.excite.com. Najviac stránok pokrýva www.alltheweb.com - to by však nemalo byť v žiadnom prípade relevantným kritériom pre výber vyhľadávača. Treba si uvedomiť, že vy nehľadáte ČO NAJVIAC stránok o Madagaskare, ale JEDNU, kde bude, podľa možností, napísané všetko.
Ako mimoriadne užitočný sa teda javí relatívne nový vyhľadávač www.google.com, ktorý je založený na úplne odlišnej technológii - stránky hodnotí podľa toho, ako INÉ stránky na ne odkazujú. Odkazovanie, teda vytváranie hypertextových prepojení na cudzie stránky, je rozšíreným hobby všetkých internetistov. Pritom platí logický záver: čím je stránka zaujímavejšia, originálnejšia a obsiahlejšia, tým viac ľudí na ňu odkazuje. 

OBSAH

Čo je to internet?

História internetovej hystérie

Duch internetu (úryvok)

Reč nášho kmeňa (úryvok)

Email

Emailová adresa (úryvok)

Kde hľadať email?

Netiketa  - čo sa sluší a čo nie (úryvok)

Moja prvá emailová schránka

Web

Kde domov můj

Hádaj, na čo myslím (úryvok)

Hľadaj, rexo! (úryvok)

Fulltext alebo katalóg?

"Veľké stránky"

Nákupy a rezervácie cez internet

Ostatný internet

Irc - reálny rozhovor

Emailové konferencie (úryvok)

Veľký virtuálny výlet

Všeobecné rady (úryvok)

Pripraviť sa, pozor... (úryvok)

Tam a späť - doprava

Tam a spať - ubytovanie

Vlastná tvorba

Finito

Skratky a značky