Banská Bystrica - História/Kultúra

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Kultúrne zariadenia
Park kultúry a oddychu, Lazovná 19, tel.: 412 58 87, 412 45 25,

Stredoslovenské osvetové stredisko, Horná 21, tel.: 415 35 91, DK SKC, Nám. Slobody 3, tel.: 415 36 69, Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, tel.: 415 50 67, Verejná knižnica M. Kováča, Bakossova 2, tel.: 415 47 57, Štátna opera, Národná 11, tel.: 412 44 18, Bábkové divadlo na Rázcestí, Skuteckého 14, tel.: 412 56 23, Dom Matice slovenskej, Dolná 52, tel.: 412 32 15, Štúdio tanca, Nám. Slobody 3, 414 65 40, Kino Hviezda, Skuteckého 3, tel.: 412 35 15, Kino Urpín, Cikkerova ul., tel.: 412 50 75, Kino Odborár, Nám. Slobody 3, tel.: 415 24 66

Tradičné podujatia
Január: Novoročný koncert, Cena primátora mesta BB, Mestský festival tanca/

Február: Biela stopa SNP, Banskobystrická latka, Bystrické fašiangy/

Marec: Vítanie jari, O pohár primátora mesta BB v skokoch na lyžiach, Literárna BB, Hudobná jar/

Apríl: Medzinárodný hudobný festival V. F. Bystrého, Kvetena – jarná záhrada/ Máj: For arch Slovakia – stavebný veľtrh, For Habitat – veľtrh bývania, Envirofilm, Motor Expo/

Jún: Cinema – prehliadka amatérskej filmovej tvorby a video tvorby, Akademická BB – festival akademických speváckych zborov, Zraz historických vozidiel, Eurofolklór – medzinárodný festival folklórnych súborov, Bystrické zvony – autorská a interpretačná súťaž/

Júl a august: Kultúrne leto

September: Radvanský jarmok, Horehronské dni mládeže – atletika, Medzinárodný dixielandový festival, FINEX – medzinárodný veľtrh finančníctva, bankovníctva a poisťovníctva, PREMIERA – výstava papierenských výrobkov a kancelárskych potrieb,Network forum – výstava produktov a služieb komunikačných sietí, ŠPORTLÍNIA – medzinárodná výstava športových potrieb a zdravého životného štýlu, NÁPOJ – výstava nápojov a nápojovej techniky, HOTEL – výstava hotelierstva a priemyslu cestovného ruchu, DELIKATESA – výstava potravín a surovín pre zariadenia verejného stravovania/ Október: Medzinárodný cestný beh SNP, Európsky turnaj univerzít, Pohár SNP v karate, Festival matičných speváckych zborov, Banskobystrické hudobné dni, Veľká cena SNP v krasokorčuľovaní/

Október a november: Banskobystrická hudobná jeseň/

December: 24-hodinová plavecká štafeta, Mikuláš v B. Bystrici, Banskobystrické Vianoce, Vianočný koncert

Na okolí doporučujeme navštíviť