Banská Bystrica - Služby

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Základné údaje/kontakty
Nadmorská výška: 350 m

Mestský úrad: Ul. ČSA 26

Tel.: 433 01 02, 433 01 03

E.mail: masa@misbb.sk

Mestský portál: www.banskabystrica.sk

PSČ: Banská Bystrica mesto: 974 00, Banská Bystrica 1: 974 01

Smerové telefónne číslo: 048

Mestská polícia: Ul. ČSA 26

Tiesňové volanie:(433 07 04)

Lekárska služba prvej pomoci: Nemocnica s poliklinikou D. S. Roosevelta, Nám. L. Svobodu 1, Poliklinika – Horná 60, tel.: 155, 414 66 66

Železničná stanica: ul. 29. augusta 35, tel.: 18 188

Autobusová stanica: ul, 29. augusta 37, tel.: 414 54 26

Autoservis: ILINAF Kostivianska, tel.: 428 52 49, HRON Zvolenská cesta 1, tel.: 410 36 13

Odťahovacia služba: Bernolákova 32, tel.: 410 27 88

Ubytovanie: Hotel Lux, Nám. Slobody 2, tel.: 440 23 14

Informačné stredisko: Kultúrne a informačné stredisko, Nám. Štefana Moyzesa 26

Múzeá: Literárne a hudobné múzeum, Lazovná 44, tel.: 415 50 23, Múzeum SNP – Pamätník, Kapitulská 23, tel.: 412 32 58, Stredoslovenské múzeum, Nám. SNP 4, tel.: 415 50 77, Poštové múzeum, Partizánska cesta, tel.: 412 48 64

Galérie: Štátna galéria – expozície, Dolná 8, tel.: 412 41 67, ŠG – stála expozícia Dominika Skuteckého, Horná 55, tel.: 412 54 50, Galéria Slovenskej sporiteľne, Nám. SNP

V regióne sa oplatí vidieť