Banská Bystrica - Pamiatky

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Historické a kultúrne pamätihodnosti
Zachované a obnovené je pekné historické jadro mesta. V roku 1955 ho vyhlásili za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Najstaršou kultúrnohistorickou pamiatkou je rímskokatolícky kostol Panny Márie (farský kostol), pôvodne románsky, s neskorogotickou a neskorobarokovou úpravou. V interiéri vyniká oltár sv. Barbory, ktorý vyhotovil Majster Pavol z Levoče v roku 1509.

Mestský hrad a jeho areál je národnou kultúrnou pamiatkou. Tvoria ho objekty, ktoré postupne vybudovali okolo farského kostola a v 15. storočí opevnili. Z pôvodných hradieb sa zachovala iba jedna štvrtina. V areáli hradu sa nachádzajú mnohé významné pamiatky. Rímskokatolícky kostol sv. Kríža, nazývaný aj Slovenský, patrí medzi najstaršie. Po veľkom požiari v roku 1782 ho obnovili, súčasný vzhľad dostal v 19. storočí. Neďaleký Matejov dom, päťposchodová budova, bývalé sídlo kráľovského úradníka je z roku 1479. Barbakan utvárajú zachované časti opevnenia, vežová brána, predbránie a zvyšky zariadenia zdvíhacieho mosta. Areál hradu dotvára radnica (Pretórium) postavená na začiatku 16. storočia. Sídlila v nej mestská správa.

Ďalšie významné pamiatky sa nachádzajú na námestí SNP. Rímskokatolícky kostol sv. Františka Xaverského (kapitulský) postavili na prelome 17. a 18. storočia v štýle baroka, neskôr dostal klasicistickú úpravu. Katedrálnym chrámom sa stal v roku 1776 po ustanovení banskobystrického biskupstva. V hornej časti námestia stojí Hodinová veža z roku 1552. Nazývala sa aj Vážnicová alebo Zelená.

Na východ od centra sa nachádza oceľobetónová stavba – Pamätník Slovenského národného povstania (národná kultúrna pamiatka). V nej je inštalované múzeum, ktorého exponáty (zbrane a technika) sú aj v parku pri Pamätníku SNP.

V južnej časti centra je Národný dom (národná kultúrna pamiatka). Postavili ho v roku 1924. Tento polyfunkčný dom má vlastnú divadelnú sálu.

V regióne sa oplatí vidieť

Na okolí doporučujeme navštíviť

Patrí medzi najkrajšie pamiatkové objekty na Slovensku a vyhľadávajú ho návštevníci z celého sveta. Bojnický zámok je jedným z najstarších a najvýznamnejších slovenských hradov.
Téma: Hrad/Zámok
Téma: Múzeum
Východiská: Ružomberok