Albánsko - História

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut
Dejiny
koniec 2.tisícročia pred Kristom-prítomnosť illýrskych kmeňov
8. - 7. storočie pred Kristom- založené prvé grécke osady v prímorí
4. - 3. storočie pred Kristom- formovanie štátnych útvarov Illýrov
2. stor. pred Kristom až 4. stor. n. l. - územie Albánska súčasťou Rímskej ríše
koniec 4. až pol. 14. stor.- byzantská vláda prerušovaná expanziou Bulharov; vpády Norma- nov, vplyv Benátok, výboje Sicílie a Neapolského kráľovstva
12. - 13. storočie - vznik Arberežského kniežatstva - prvého samostatného
albánskeho štátneho útvaru
15. storočie - prevažná časť Albánska v tureckých rukách
1443 - 1468 - úspešný oslobodzovací boj Albáncov
pod vedením národného hrdinu Gjergj Kastrioti Skanderbega
proti nadvláde Osmanskej ríše
1787 - 1822 - v južnom Albánsku vláda Ali Pašu Tepelenského
1910 - 1912 - protiturecké povstania po celej krajine
28. 11. 1912 - vo Vlore vyhlásená nezávislosť Albánska
1914 - 1918 - za 1. svetovej vojny Albánsko cieľom expanzie okolitých štátov a jedným z vojenských bojísk
1919 - 1921 - oslobodenie od talianskej (JZ) a srbskej (SV) okupácie
1924 - 1939 - vláda A. Zoga (neskôr kráľ Zogu I.)
1939 - 1943 - okupácia talianskymi fašistickými vojskami
29. 11. 1944 - oslobodzovacia armáda oslobodila celé Albánsko
spod talianskej a nemeckej fašistickej okupácie
1948 - 1985 - na čele Albánska Enver Hodža
1949- člen RVHP
1955- člen OSN a Varšavskej zmluvy
1968- vystúpenie z Varšavskej zmluvy- - (po okupácii Československa vojskami zmluvy)
1968 - 1978 - orientácia na ČĽR
1990- povolenie činnosti opozičných politických strán
1991- otváranie sa svetu po dlhoročnej izolácii
1997- krvavé nepokoje v dôsledku podvodov z pyramidálnych hier,- zvrhnuté na politický boj
1999 - hromadný prílev albánskych utečencov z Kosova