• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Múzeum Slovenského národného povstania – Banská Bystrica

Múzeum Slovenského národného povstania je ústredným špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou. Jeho poslaním je dokumentovať a prezentovať dejiny protifašistického odboja na Slovensku a Slovenského národného povstania.

Múzeum SNP bolo založené roku l955, od roku l969 je jeho sídlom budova Pamätníka SNP v juhovýchodnej časti historického jadra mesta. Nevšedná architektúra budovy, ktorú tvoria dve excentricky postavené skulptúry, nemá iba funkčné poslanie, ale pôsobí aj emocionálne. V priestore medzi skulptúrami je pietna sieň so symbolickým hrobom neznámeho bojovníka a večným ohňom. Roku l982 bol Pamätník SNP s okolitým areálom vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

V depozitároch a archíve Múzea SNP sú sústredené zbierkové predmety, vzácne písomné dokumenty, dobové fotografie a umelecké diela, ktoré dokumentujú odboj nášho národa v rokoch l. a 2. svetovej vojny a osobitne históriu Slovenského národného povstania. Múzeum SNP uchováva vo svojich fondoch 64 986 zbierkových predmetov a fotooriginálov, l28 021 archívnych a dokumentárnych materiálov,l8 32l knižničných jednotiek. Zbierky sú odborne spracovávané, využívané vo vedeckej práci, na prezentáciu v expozíciách a tématických výstavách a v oblasti kultúrnovýchovnej práce.

V areáli usporadúva múzeum kultúrne a spoločenské podujatia pre deti a dospelých, každoročne v auguste je areál miestom spomienkového stretnutia účastníkov SNP. Vo výstavných priestoroch Pamätníka SNP sú inštalované krátkodobé dokumentárne a výtvarné výstavy.

Expozícia múzea SNP
je umiestnená v obidvoch skulptúrach Pamätníka. Jej prvá časť približuje účasť slovenských vojakov na bojiskách l. a 2. svetovej vojny. K pôsobivosti tejto časti expozície prispievajú vzácne, doteraz nevystavené exponáty, napríklad uniformy, zbrane, unikátne naše aj zahraničné vyznamenania, najvýznamnejšie dokumenty našej novodobej histórie a pôsobivé dokumentárne fotografie. Emotívny, ale aj poznávací vstup do expozície tvorí audiovizuálny program, ktorý je v niekoľkých jazykových mutáciách prístupný aj zahraničným návštevníkom. Druhá časť expozície prezentuje protifašistický odboj na Slovensku v rokoch 2. svetovej vojny. Je zameraná najmä na dokumentáciu politických a vojenských príprav a priebeh SNP, zachytáva vývoj udalostí až do oslobodenia Slovenska roku l945.

Skanzen ťažkej bojovej techniky
V parkovom areáli, ktorý obklopuje Pamätník SNP, je umiestnený skanzen ťažkej bojovej techniky, používanej v Slovenskom národnom povstaní. Návštevníci si môžu prezrieť interiér lietadla Li-2, tank T-34 a obrnený transportér.

Na požiadanie sa poskytuje odborný výklad v expozícii Návštevníkom a ďaľším záujemcom je k dispozícii kinosála s kapacitou 135 osôb.

Predaj suvenírov, možnosť občerstvenia.

Múzeum prezentuje výsledky svojej práce v Zborníku múzea SNP a v ďalších publikáciách, ktoré majú záujemcovia možnosť kúpiť priamo v múzeu.

Otváracie hodiny:
V. - IX. utorok - nedeľa 8.00 - 18.00
X. - IV. utorok - nedeľa 9.00 - 16.00Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 25.07.2002