• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Štátna galéria Banská Bystrica

Štátna galéria Banská Bystrica je galériou moderného a súčasneho umenia. Vznikla roku 1956. Od začiatku sa v zbierkotvornej činnosti orientuje na umenie 19. stor. a 20. stor. v regióne stredoslovenských banských miest a sleduje prínos regiónu, jeho vývojové podnety a tvorivé výsledky z hľadiska národnej a stredoeurópskej výtvarnej kultúry. Regionálny obsah a dosah prekračuje galéria od polovice 60. roku v oblasti grafiky, ktorá dominuje v štrukúre je zbierkového fondu. Periodické výstavné podujatia Súčasná slovenská grafika, Medzinárodné bienále /od roku 1995 trienále/ drevorezu a drevorytu, Medzinárodné sympózium vo voľnej grafike a Medzinárodné qvadrienále malých grafických foriem /do roku 1989/ vytvárali základ zbierky súčasnej slovenskej i medzinárodnej grafiky. Kabinet zahraničnej grafiky obsahuje diela umelcov z 25 krajín.

Galéria od roku 1992 sídli v renesančnom Bethlénovomn dome na Dolnej ulici. Dom bol postavený na mieste niekoľkých starších budov, okrem iných aj prvej profánnej kamennej stavby v meste s obytnou aj fortifikačnou funkciou. Galéria spravuje niekoľko pamiatkových objektov - Preatorium, kde bolo hlavné sídlo galérie v r.1970-1993, Barbakan a Farská bašta - prvé sídlo galérie, v súčasnosti depozitár.

Štátna galéria v Banskej Bystrici ročne usporadúva priemerne dvadsať výstavných podujatí vo vlastnej koncepcii a niekoľko prevzatých z iných galérií. Ťažiskom výstavného roka sú niektoré podujatia z oblasti grafického umenia.

Prezenčná študovňa umenovednej literatúry a periodík:

Dolná ul. 8

Otváracie hodiny:
utorok  - piatok 10,00 - 18,00
sobota 10,00 - 15,00


Stála expozícia Dominika Skuteckého
je špeciálizovaná expozícia venovaná maliarovi európskeho významu Dominikovi Skuteckému (1849 - 1921). Nachádza sa v dome postavenom podľa umelcových návrhov. Expozícia predstavuje dielo maliara, ktorý po umelecky úspešnom pôsobení vo Viedni a v Benátkach prišiel ako štyridsaťročný do Banskej Bystrice, kde pôsobil až do smrti. V prostredí banského mesta a jeho okolia sa v umelcovej tvorbe odohral posun od melodramatického žánru k ľudsky vážnej sociálne motivovanej výpovedi, od formovej ľahkosti a brilantnosti k svetelnej dramatickosti a farebnej expresii kontrastu ohnivých pecí a prítmia kotlárskych dielní.

Skuteckého dom,

Horná 55,

Otváracie hodiny:
utorok  - piatok 10,00 - 18,00
sobota - nedeľa 10,00 - 17,00


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 25.07.2002