Uganda - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Uganda leží v severozápadnej časti východnej Afriky na severnom brehu Viktóriinho jazera. Značná časť povrchu štátu leží na Východoafrickej vysočine v nadmorských výškach nad 1 000 m. V západnej časti pretína územie štátu Stredoafrická priekopová prepadlina, ktorú prerušuje z kryštalických hornín budované pohorie Ruwenzory. V tomto pohorí sa nachádza aj najvyšší bod krajiny. Pozdĺž priekopovej prepadliny sa vyskytujú sopky, z ktorých najznámejšia je aktívna sopka Virunga. Na východných hraniciach štátu sa rozkladá vulkanický masív Mount Elgon (4 321 m).

Štát vznikol v roku 1962 z bývalej britskej kolónie. Jeho názov pochádza z názvu najväčšej etnickej skupiny (Bagandovia). Nerastné suroviny sa ťažia v malom množstve (meď a iné rudy farebných kovov). Veľké zásoby vodnej energie sú nevyužité. Priemysel spracováva poľnohospodárske produkty. Hospodárskym pilierom štátu je poľnohospodárstvo, ktoré sa koncentruje v pásme okolo Viktóriinho jazera. Na maloroľníckych statkoch pestujú formou naturálneho hospodárenia banány, proso, hľuzoviny. Na plantážach pestovaná bavlna, káva, cukrová trstina a čaj smeruje na vývoz. Chov hospodárskych zvierat prebieha na savanách v severnej časti štátu. Na jazerách má význam rybolov.