Čad - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Rozprestiera sa vo vnútrozemí Afriky na plošinách Sahary. Severnú tretinu krajinu pokrývajú piesočnaté púšte. Z nich vystupujú pieskovcové plošiny Ennedi (1450 m n. m.) a pohoria sopečného pôvodu Tibesti (Emi Koussi, 3415 m n. m.; Touside 3315 m n. m.). Pre veľkú časť krajiny dodávajú vodu rieky Šari a Logone. Rozprestiera sa tam aj plytká panva s Čadským jazerom, ktorého rozloha sa mení. Bývalá francúzska kolónia získala nezávislosť roku 1960. Od nadobudnutia samostatnosti krajina prekonala krvavé nepokoje, úpadok spôsobujúce občianske vojny a spory so susedmi (Líbya). Patrí medzi najchudobnejšie štáty na Zemi. Často je odkázaný na humanitárnu pomoc. Objasňujú to jednak politické pomery a jednak prírodné podmienky. Poľnohospodársky sa využíva juh štátu (bavlna, arašidy, proso, ryža). Čadské jazero a rieky umožňujú významný lov rýb. Obyvatelia krovinatých saván v strede krajiny sa zaoberajú kočovným chovom dobytka. Nepatrný priemysel je zastúpený v hlavnom meste (spracovanie bavlny). Hlavným exportným artiklom je bavlna, čo vzhľadom na výkyvy jej ceny na svetových trhoch zneisťuje hospodárstvo.