Zambia - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Vnútrozemský štát v južnej Afrike. Významnú časť povrchu tvoria zvlnené náhorné plošiny vo výške 1000 – 1500 m . Náhorné plošiny sa vytvorili na prastarých horninách Afrického štítu a rieky ju delia na menšie časti. Z plošiny sa dvíhajú nevysoké pohoria. Plošina prudko padá na juhovýchode do priekopy Zambezi a na juhozápade sa pozvoľne znižujú do roviny panvy Kalahari.

Meno krajiny pochádza od rieky Zambezi. Bývalá kolónia známa pod pôvodným názvom Južná Rodézia, získala nezávislosť v roku 1964. Základom hospodárstva je ťažba, spracovanie a export medených rúd (tvoria 90% hodnoty vývozu), ďalej ťažba kobaltu, olova a cínu. Priemysel je postavený na spracovaní rúd a poľnohospodárskych produktov. Na ornej pôde sa pestuje hlavne kukurica, tabak a bavlna, na pastvinách pasú hovädzí dobytok. Napriek tomu je štát odkázaný na dovoz potravín.