• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Zoo Bratislava

Zoologická záhrada vznikla v roku 1960 a rozprestiera sa na 96 ha karpatského lesa. Súčasťou areálu je listnatý les, lúky a potok pretekajúci v jej dolnej časti. Je členom Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií a je zapojená do európskych záchranných programov. Priamo sa podieľa na záchrane takmer vyhynutej antilopy - priamorožca šabľorohého, a aj záchranou zranených a vyčerpaných zvierat z našej fauny. ZOO sa špecializuje na chov cudzokrajných zvierat, svoj domov tu našlo 1026 zvierat zo 156 druhov. V bratislavskej zoo chovajú 29 druhov ohrozených druhov z Červenej knihy a 15 ohrozených druhov fauny Slovenska. V zoo môžu návštevníci obdivovať a dozvedieť sa viac o živote cicavcov (69 druhov), vtákov (52 druhov), plazov (34 druhov). Zaujímavosťou bratislavskej zoologickej záhrady je výbeh pre nosorožce, leopardy snežné, expozícia opíc a veľké terárium. Medzi najväčšie chovateľské úspechy patrí zebra stepná, jeleň, kozorožec nubijský, ťava dvojhrbá, leopard africký a perzký, trpasličí hrošík, tiger, hyena, pes hyenovitý, pakôň. Pri prechádzke zoologickou záhradou majú návštevníci možnosť vidieť vzácne druhy ako sú korytnačka obrovská, kakadu palmový a molucký, jaguár americký, antilopa adax a nosorožec tuponosý.

Adresa/Kontakt
Zoologická záhrada Bratislava
Mlynská dolina 1, Bratislava
Tel.: +421/2/65422848, 65420985
Fax: +421/2/65421868
e-mail: zoo@zoobratislava.sk

Možno neviete, že...
Na Slovensku Cieľom pracovníkov každej ZOO je, aby návštevník odchádzal zo ZOO zrekreovaný s príjemným pocitom, že prežil pekný a zaujímavý deň. Ak máte zvieratká radi a nemôžete ich chovať vo svojom byte, máte možnosť stať sa adoptívnym rodičom niektorého zvieratka v ktorejkoľvek ZOO na Slovensku. Po výbere zvieraťa zo zoznamu v niektorej ZOO, zaplatíte sumu, ktorá zodpovedá ročnej kŕmnej dávke vybraného zvieraťa, ZOO vám vystaví osvedčenie o adopcii, pripraví tabuľku s vašim meno a umiestni ju v areály ZOO. Pomôcť môžete aj venovaním ovocia, zeleniny, suchého chleba, sena, slamy ťpre potreby ZOO. Rovnako môžete pomôcť finančnými darmi a stavebným materiálom na údržbu súčasných chovných zariadení a výstavbu nových.


Zdroj: Materiály Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 05.08.2002