• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Šarišská galéria - Prešov

Šarišská galéria bola založená r. 1956 ako Krajská galéria v Prešove, dnešné meno nesie od r. 1991. Patrí k najstarším regionálnym galériám na Slovensku. Výstavnú činnosť zahájila r. 1957. Pôvodne sídlila v budove bývalého evanjelického kolégia (národná kultúrna pamiatka) v severnej časti hlavného námestia. R. 1981 získala dva pamiatkovo chránené objekty - bývalé meštianske domy (pôvodne gotické s renesančnými a barokovými prestavbami) - v mestskej pamiatkovej rezervácii, boli rekonštruované pre potreby galérie. Tu sídli aj v súčasnoti.

Svoj zbierkový fond budovala galéria od základu vlastným výskumom a zberom, najmä nákupmi. V súčasnoti vlastní viac ako 4000 maliarskych diel, kresieb, sôch a grafík z 15. - 20. stor. Zameriava sa predovšetkým na severovýchodné Slovensko, ale vyhľadáva, získava a odborne spracúva aj tvorbu osobností východného Slovenska, významný ch osobností moderného slovenského výtvarného umenia i osobností spojených s regiónom. Zo zbierky staršieho umenia je mimoriadne cenná kolekcia drevenej plastiky z 15.-19. stor. najmä plastika Sv. Anna Samotretia /okolo r. 1480/, Madona z dielne majstra Pavla z Levoče, sú tu pozoruhodné kolekcie ikon zo 16. - 18. stor. (najvzácnejšia tempera na dreve zo 16. stor. Svätý Michal Archanjel), portrétov z 18. - 19. stor. (vrátane kolekcie diel portrétistu stredoeuróp- skeho významu Jána Rombauera) a kolekcia diel prešovských maliarov z prelomu 19. a 20. stor. a z 1. polovice 20. stor. (M. Kurth, E. Rákoši, J. Török, J. Bendík,...). Bohatá je najmä zbierka umenia 2. polovice 20. stor. systematicky doplňovaná o diela súčasných regionálnych umelcov.

Galéria rozvíja pestrú výstavnú činnosť. Na salónoch s medzinárodnou účasťou umožňuje zaujímavé stretnutia v spolupráci s domácimi i zahraničnými galériami a autormi. Od r. 1991 v Malej výstavnej sieni so samostatným vstupom prezentuje malé autorské kolekcie, aktuality z ateliérov. V 90-tych rokoch sprístupnila výstavný priestor "Suterén". Od r. 1992 poriada galéria v Záhrade umenia /v bývalej stredovekej mestskej hradobnej priekope/ medzinárodné sochárske sympózia v kameni. Vytvorené diela sa stávajú súčasťou budovanej trvalej expozície exteriérovej plastiky.

Expozícia Ikony predkladá výber najkvalitnejších a najkrajších ikon zo zbierok galérie.

Expozícia Drevená plastika 15.-19. stor. je výberom najkrajších a najvzácnejších diel zo súboru 52 sôch získaných r. 1993. Nachádzajú sa tu diela od vrcholnej gotiky po klasicizmus.

Expozícia Prešovský maliar Ján Rombauer predstavuje výber z tvorby významného maliara prvej polovice 19. stor., ktorý prežil časť života v Prešove a je tu aj pochovaný.

Galéria poskytuje (na požiadanie) lektorské služby a poradenskú službu najmä pre študentov. Pripravuje aj množstvo sprievodných akcií k výstavám a rôzne kultúrno-výchovné podujatia - prednášky, besedy, pásma poézie, koncerty, špecializované programy pre deti a členov Klubu priateľov galérie.

Otváracie hodiny:
Pondelok, Sobota: - zatvorené
Utorok, Streda, Piatok: 9.00 -17.00
Štvrtok: 9.00 - 18.00
Nedeľa: 14.00 - 18.00

Kontakty:

tel.0541/7725 423
tel. a fax: 051/7734 038


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 30.07.2002