Prešov - Úvod/Mapa

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Prešov leží na sútoku rieky Torysy so Sekčovom, na okraji Šarišskej vrchoviny, Slanských vrchov a Čergova. História lokality siaha do praveku. Stopy z paleolitu a neolitu svedčia o jej význame na dôležitej obchodnej ceste s obsidiánom. V 3. – 5. storočí tu existovala významná osada s tzv. prešovským typom obydlia. Stopy slovanských osád boli odokryté na mieste dnešnej Slovenskej ulice. Prvou písomnou správou o Prešove je listina bardejovských cistercitov z roku 1248. Mestské privilégiá získava v roku 1299, v roku 1370 právo postaviť hradby a v roku 1374 sa stáva slobodným kráľovským mestom.

V polovici 14. storočia sa Prešov stáva najvýznamnejším sídlom v oblasti. Od roku 1480 je členom Pentapolitany. V 15. storočí získava stavebný charakter s nepravidelným šošovkovitým pôdorysom námestia, na ktorom sa sústreďoval hospodársky a spoločenský život.

V 16. a 17. storočí po období búrlivého rozmachu mesta, Prešov postihli viaceré živelné pohromy, mor a povstanie. Po porážke Thokolyho(opraviť)!! povstaleckých vojsk, popravili v roku 1687 34 evanjelických mešťanov za účasť na povstaní, tzv. prešovské jatky.

V roku 1647 sa Prešov stáva sídlom Šarišskej župy a mesto opäť získava na význame. Začiatkom 19. storočia sa začalo budovať predmestie, najmä smerom na Solivar. Mesto sa napojilo na železničnú sieť, vzniklo nové námestie, na ktorom sa konávali až do začiatku 20. storočia významné trhy.

Po 2. svetovej vojne vznikli v Prešove nové priemyselné podniky, boli postavené nové sídliská, zdravotnícke zariadenia, školy. Mesto si svoj význam zachovalo do dnešných čias. Je administratívnym, hospodárskym, vysokoškolským i kultúrnym centrom severovýchodného Slovenska. Je centrom rusínskej a ukrajinskej kultúry s vlastným divadlom.

K významným osobnostiam, ktoré v meste pôsobili, patril kňaz a humanistický básnik a spisovateľ J. Jakobeus (1592 – 1645), hudobný skladateľ M. Moyzes st. (1872 – 1944), narodil sa tu historik a geograf J. M. Korabinský (1740 – 1810).

V regióne sa oplatí vidieť

Téma: Múzeum
Východiská: Prešov

Na okolí doporučujeme navštíviť

Leží v Slovenskom raji v doline Hnilca. Je to najväčšia zaľadnená jaskyňa v SR a patrí medzi najkrajšie a na ľadovú výzdobu najbohatšie jaskyne na svete. Ľadové masy sa vytvárajú prirodzeným ochladzovaním jaskynných priestorov cez zimné obdobie. Presakujúca voda vytvára ľadové stalaktity, stalagmity, ľadopády a podlahový ľad, ktorý má hrúbku do 25 m. Jej prevádzkový okruh je 475 m dlhý .
Téma: Jaskyňa
Nachádza sa v Slovenskom krase na juhozápadnom úpätí Silickej planiny, kam celý jaskynný systém prechádza a meria spolu 22 km, z čoho 5,1 km patrí Domici. Mohutná kvapľová výzdoba, charakteristické sú tzv. bubny, štíty a jazierka.
Téma: Jaskyňa
Nachádza sa na okraji Jasovskej planiny vo východnej časti Slovenského krasu. Vznikla eróziou Bodvy. Jaskyňa vyniká bohatstvom rozmanitých kvapľov, charakteristické sú vrkočovité stalaktity, palicovité stalagmity, mohutné nástenné vodopády a mohutné pagody rôzneho tvaru a sfarbenia. Prevádzkový okruh je dlhý 655 m.
Téma: Jaskyňa
Je najväčšou a najkrajšou aragonitovou jaskyňou v SR. Jaskyňa je vytvorená v bielych a modrých kryštalických vápencoch. Pozostáva z chodieb a siení po tektonických poruchách, zväčšených koróziou presakujúcich vôd. Výzdobu tvoria väčšinou biele trsy a kríčky aragonitu, ktorých biela farba ostro kontrastuje s modrými vápencami. Prevádzkový okruh meria 300 m.
Téma: Jaskyňa
Východiská: Revúca, Rožňava