• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Múzeum polície Slovenskej Republiky - Bratislava

Múzeum polície SR je špecializovaným múzejným zariadením Akadémie Policajného zboru SR. Verejnosti bolo sprístupnené roku 1992. Sídli v v budove postavenej na prelome 19. a 20. stor. na Gunduličovej ul. č. 2. Zameriava sa na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosti bezpečnostných a policajných orgánov na území Slovenska. Venuje pozornosť aj preventívnej činnosti a výchove k právnemu vedomiu.

Základné členenie expozície Múzea polície SR je zároveň historické i tematické. Člení sa na tri časti: 1. História, vznik a vývoj bezpečnostných zborov na území Slovenska do roku 1989, 2. Súčasná činnosť Policajného zboru SR, 3. Tematická časť venovaná kriminalistike, dopravnej službe, policajným zborom iných štátov a medzinárodnej spolupráci. V záverečnej časti múzea je inštalovaná sieň miesta trestného činu. K najvzácnejším exponátom múzea patria historické dokumenty, napríklad cisársky výnos č. 8/1849 o zriadení žandárstva, vyhláška ministra vnútra č. 44.133 z roku 1920 o zriadení policajného riaditeľstva v Bratislave a pohraničného policajného komisariátu v Petržalke, cestovné pasy a pod. Zaujímavé sú aj zbrane, ktoré používali žandári, originály policajných a žandárskych uniforiem od roku 1938 po súčasnosť a súčasné uniformy zahraničných policajných zborov.

Múzeum polície SR poskytuje lektorské služby, špeciálne odborné prednášky, premietanie filmov a videokaziet.

Otváracie hodiny:
utorok  - piatok 10.00 hod. - 14.00 hod.


Adresa/Kontakt
Klobušice, tel. 042 / 46 56 38
Múzeum polície SR
811 05 Bratislava 1, Gunduličova 2


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 26.07.2002