• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Múzeum obchodu - Bratislava

Za rok vzniku Múzea obchodu (MOB) pokladáme rok 1983, keď Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu SSR zriadilo Dokumentačné centrum obchodu, pohostinstva a cestovného ruchu. Múzeum sídli v budove, ktorú dal v pol. 18. stor. postaviť hlavný finančný dozorca bratislavského arcibiskupského panstva Juraj Albert. Ide o vidiecku kúriu s parkom, prestavanú a rozšírenú v 2. polovici 19. stor. Poslednými majiteľmi boli Linzbothovci.

MOB zhromažďuje, odborne spracúva, ochraňuje a prezentuje hmotné doklady a písomnosti o vývoji obchodu, pohostinstva a cestovného ruchu na území Slovenska. Múzeum spravuje 57 679 zbierkových predmetov, písomností a iných dokumentačných materiálov. Medzi najatraktívnejšie a najobsažnejšie skupiny patria registračné a príjmové pokladne, váhy a závažia, obaly (kov, drevo, papier, sklo...), zásobníky na tovar, reklamné prostriedky všetkých foriem - smaltované a plechové tabule, vývesky, stojany, pohostinské sklo a mnohé ďaľšie. Spomedzi písomností sú to najmä ucelené obchodné agendy, cenníky, katalógy, prospekty, účtenky či obchodné knihy. Stalá expozícia MOB Z histórie obchodu na Slovensku sa nachádza v Ilave - Klobušicich.

Múzeum vykonáva lektorskú činnosť, usporadúva besedy, prednášky najmä pre školskú mládež, požičiava zbierkové predmety záujemcom o ich využitie na reklamné účely a pod. V priestoroch expozície je otvorené libreso Museum Caffee s občerstvením a cukrovinkami. Múzeum realizuje putovné výstavy v spolupráci s múzeami na Slovensku a v Českej republike.

MOB vydáva neperiodický bulletin Múzeum obchodu a rozličné propagačné tlače.

Adresa/Kontakt
Múzeum obchodu
821 06 Bratislava 214, Linzbothova 16
tel. 02 / 45 24 31 67 fax: 02 / 45 24 31 67


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 26.07.2002