Malawi - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Vnútrozemský štát v secerovýchodnej časti Afriky. Značnú časť povrchu tvoria 1 000 – 1 500 m vysoké náhorné plošiny, z ktorých vystupujú jednotlivé vrchy, ako napr. aj pohorie Mulanje s najvyšším bodom krajiny. Do náhornej plošiny sa hlboko vkliňuje najjužnejší úsek Východoafrickej priekopovej prepadliny. Jej najhlbšiu časť vypĺňa jazero Malawi (bývalé j. Ňasa), ktoré dalo pomenovanie štátu.

Krajina získala nezávislosť r. 1964. Dovtedy bolo vo federatívnom zväzku s Južnou a Severnou Rodéziou, pre ktoré zabezpečovala lacné pracovné sily. Nerastné suroviny (uhlie, bauxit) sa neťažia. Pre hospodárstvo je charakteristický slabo rozvinutý spracovateľský priemysel (píly, cukrovary). Vláda venuje veľkú pozornosť rozvoju poľnohospodárstva (kukurica, podzemnica olejná, ryža, bavlna, hľuznaté plodiny), ktoré zabezpečuje sebestačnosť. Najvýznamnejšou exportnou plodinou je čaj, bavlna, a tungaolaj a cukrová trstina. Pestujú sa na súkromných plantážach. Národné parky Malawi priťahujú veľa turistov.