• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Kúpele Štos

Na juhovýchodnom Slovensku neďaleko Košíc nachádzajú sa malé slovenské klimatické kúpele Štos. Ležia na južných svahoch Slovenského Rudohoria uprostred jedľových a smrekových lesov v nadmorskej výške 670 m nad obcou toho istého mena. Pre klimatickú liečbu majú mimoriadne priaznivú, na juh otvorenú polohu.

Stručné predstavenie

Na juhovýchodnom Slovensku neďaleko Košíc nachádzajú sa malé slovenské klimatické kúpele Štos. Ležia na južných svahoch Slovenského Rudohoria uprostred jedľových a smrekových lesov v nadmorskej výške 670 m nad obcou toho istého mena. Pre klimatickú liečbu majú mimoriadne priaznivú, na juh otvorenú polohu. Z ostatných strán ich pred nepriaznivými vetrami chráni hradba vrchov a lesov. Údolie horného toku Bodvy je prístupovou cestou do kúpeľov cez Moldavu, Jasov a Nižný Medzev.

Prírodným liečivým faktorom Štosu je podhorská, mierne dráždivá klíma. Pre klimatickú liečbu majú kúpele vhodnú, na juh otvorenú polohu v dostatočnej nadmorskej výške s bohatstvom ihličnatých lesov v bezprostrednom okolí. Tieto skutočnosti priaznivo vplývajú na mikroklímu, ktorá vyniká neobyčajnou čistotou vzduchu, nasýteného ozónom a vôňou živíc. Temer v ideálne čistom, bezprašnom ovzduší vytvárajú sa priaznivé podmienky pre vysokú intenzitu infračerveného a ultrafialového slnečného žiarenia. Všetky tieto vlastnosti klímy liečebne pôsobia na ľudský organizmus.

Tip: Ďalšie kúpele.

Priaznivé klimatické pomery – ako prírodný liečebný faktor – znásobené modernou lekárskou vedou a praxou vytvárajú pri súčasnom použití vodoliečby, elektroliečby, inhalačnej a medikamentóznej liečby priaznivé predpoklady pre úspešnú liečbu niektorých chorôb dýchacích ciest a niektorých chorôb z povolania.

Z nešpecifických chorôb dýchacích ciest sú indikované najmä opakujúce sa a chronické zápaly priedušiek (bronchitídy), rozšírenie priedušiek (bronchiektázy) a stavy po zápaloch pľúc. Z chorôb z povolania sú indikované zaprášenia pľúc a následky poškodenia dýchacích ciest leptavými plynmi parami a dráždivými prachmi.

Okrem dospelých pacientov sa v kúpeľoch Štos liečia i deti do 6 rokov, ktoré trpia niektorými nešpecifickými chorobami dýchacích ciest, najmä chronickým a opakujúcim sa zápalom priedušiek, spastickým zápalom priedušiek a prieduškovým záduchom. Základnou liečbou v Štose je liečba klimatická. Aplikuje sa ako liečba pokojová alebo ako dózovaná liečba pohybová v teréne.

Klimatická liečba sa podľa povahy onemocnenia, stupňa pokročilosti a celkového zdravotného stavu pacienta ďalej doplňuje vodoliečbou, inhaláciami, umelými uhličitými a prísadovými kúpeľmi, fyzikálnou terapiou elektrickými tepelnými a svetelnými prístrojmi a liečbou medikamentóznou. Základnú liečbu klimatickú a pomocné liečby doplňuje ďalej systém diétneho stravovania, liečebný telocvik, uspôsobený pre indikované choroby, a v neposlednom rade vplyv prírodného prostredia na organizmus pacienta.

Tip: Liečebné pobyty.

Na vyšetrenie pacientov a ich liečbu sú v Štose všetky potrebné moderné diagnostické a terapeutické prístroje a zariadenia. Kúpele majú k dispozícii vlastné laboratóriá a röntgenologické  pracovisko. Okrem kompletnej vodoliečby majú ako jediné slovenské kúpele dobre vybudovanú fínsku saunu, ktorú tu úspešne používajú na liečebné účely.

Klimatická kúpeľná liečba v Štose má dobrú tradíciu. V súlade s poznatkami modernej lekárskej vedy a praxe, chápaná dnes aj v Štose komplexne, dosahuje pod vedením odborných lekárov a za pomoci kvalifikovaných zdravotných pracovníkov veľmi dobré liečebné výsledky.Tieto texty boli prevzaté z publikácie Slovenské kúpele, zostavovateľov j. Šípoša a I.J. Kovačeviča


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 21.08.2009