• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Kúpele Smrdáky

Na juhozápadnom Slovensku, uprostred malebného Záhoria, neďaleko slovensko-moravského pomedzia nachádzajú sa malé, no svojím liečebným významom dôležité kúpele Smrdáky. Ležia uprostred pahorkatého kraja v nadmorskej výške 241 m na úpätí výbežkov Bielych Karpát, v dolinke otvorenej na juh, ktorú na severozápade i severovýchode lemujú pahorky s ovocnými sadmi.

Stručné predstavenie

Na juhozápadnom Slovensku, uprostred malebného Záhoria, neďaleko slovensko-moravského pomedzia nachádzajú sa malé, no svojím liečebným významom dôležité kúpele Smrdáky. Ležia uprostred pahorkatého kraja v nadmorskej výške 241 m na úpätí výbežkov Bielych Karpát, v dolinke otvorenej na juh, ktorú na severozápade i severovýchode lemujú pahorky s ovocnými sadmi. Od okresného mesta Senica, ktorá je aj železničnou stanicou, sú kúpele vzdialené 7 km.

Viac info: Kúpele Smrdáky.

Osobitné postavenie a význam medzi slovenskými kúpeľmi dáva Smrdákom ich chloridovo-hydrouhličitanová, vápenatá, sírna, hypotonická liečivá minerálna voda. Jej najúčinnejšou zložkou je aktívna dvojmocná síra, obsiahnutá vo vode vo forme voľného a viazaného sírovodíka. Práve pre mimoriadne vysoký obsah sírovodíka (vyše 400 mg v litri) sa minerálna voda v Smrdákoch. považuje za najkoncentrovanejšiu sírnu vodu na území Slovenska a strednej Európy. Z balneologického hľadiska má význam aj výskyt liečivého sírneho bahna, vyznačujúceho sa jemnou štruktúrou a bohatou presýtenosťou sírnou minerálnou vodou.

Tip: Wellness pobyty.

Tieto dva základné liečivé faktory určili aj liečebné využitie kúpeľov Smrdáky. Indikačne sú tieto kúpele zamerané na liečbu kožných chorôb, vrátane kožných chorôb z povolania, a na niektoré choroby pohybových ústrojov. Z kožných chorôb sú to najmä chronické a opakujúce sa ekzémy rôzneho pôvodu, vrátane profesionálnych ekzémov, alergické a svrbľavé choroby, atopická dermatitída, erytrodermie, psoriáza všetkých chronických foriem, dermatózy z poruchy premeny látkovej a vnútornej sekrécie, uhrovitosť, opakujúce sa a chronické hnisavé zápalové ochorenia kože, najmä furunkulóza, dermatózy a kožné choroby z povolania najmä alergického pôvodu.

Z chorôb pohybových ústrojov sa liečia následné stavy po zápaloch kĺbov infekčného pôvodu, koxartrózy štádia I. a II, nezápalové ochorenia kĺbov (artrózy) po predchádzajúcom riadnom ortopedickom ošetrení, mimokĺbové formy reumatizmu – bolestivé stavy šliach, šľachových úponov, svalov a väziva (infekčného, toxického a traumatického pôvodu).

Z nervových chorôb sa liečia koreňové syndrómy, podmienené chorobami chrbtice, ak sú tieto ochorenia indikované pre kúpeľnú liečbu (spondylózy, spondylartrózy, platničkové syndrómy a vývojový chyby). V kúpeľoch sa liečia aj detskí pacienti vo veku od 3 do 15 rokov s niektorými kožnými chorobami, najmä s chronickými ekzémami a psoriázou.

Na liečebné využitie svojho prírodného bohatstva majú Smrdáky vhodné  balneoterapeutické zariadenia v Kúpeľnom dome. Temperovaná minerálna voda sa liečebne využíva vo vaňových kúpeľoch. Koncentrovaná minerálna voda sa podáva aj ako čiastkový kúpeľ vo forme nožných a ručných vaničiek v prípadoch, ak chorobný proces postihuje prevažne kožu nôh, rúk, vlasatej časti hlavy a tváre. Bahnové zábaly, masáže, vodoliečebné procedúry, fyzikálna liečba tepelnými, svetelnými a elektrickými prístrojmi, ďalej rehabilitačná pohybová liečba a medikamentózna liečba doplňujú komplexnosť individuálneho liečebného plánu pacienta.

Tieto texty boli prevzaté z publikácie Slovenské kúpele, zostavovateľov j. Šípoša a I.J. Kovačeviča


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 21.08.2009