Zvolen - Pamiatky

 • Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
 • Prenájom áut
Historické a kultúrne pamätihodnosti
Zrúcanina Pustého hradu – zvyšky dvoch stredovekých hradov. Horný, podľa kronikára Anonyma, existoval už v 10. storočí. Menší hrad, situovaný nižšie po chádza zo začiatku 14. storočia.

Zámok – situovaný na miernom návrší takmer v osi námestia. Prvá väčšia prestavba pochádza z r. 1491-1510, kedy dal Ján Thurzo postaviť vonkajšie opevnenie so štyrmi kruhovými baštami. Od konca 15. stor. bol sídlom Zvolenského župana i kapitána banských miest a sídlom Zvolenského panstva. Eszterháziovci dali zámok v polovici 17. stor. znovu prestavať a v 18. stor. doplniť v barokovom slohu.V súčasnosti v zámku sídli Slovenská národná galéria a nádvorie zámku sa v lete stáva dejiskom Zvolenských hier zámockých.

Námestie SNP so svojím severo-južným pôdorysom, ktorý pochádza zo stredoveku, má viacero významných pamiatok

Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety – pôvodne postavený r. 1381-1390 v gotickom štýle. Okolo r. 1500 bol upravený, veža získala barokovú podobu. Okolo r. 1650 sa pristavala na mieste staršej kaplnky kaplnka Piety.

Evanjelický kostol a.v. z r. 1921-23, neogoticko-secesná stavba, postavená na mieste dreveného kostola.

Dom č. 48 – neskorogotický z konca 15. stor., renesančne upravený v 17. stor. Ďalšie renesančné mesštianske domy č. 43, 50, 68 a 70.

Kaštieľ na námestí, s renesančným zaklaenutým prízemím zo 17. storočia.

Tzv. Finkova kúria, postavená pôvodne v renesančnom slohu a v 18. storočí prestavaná do neskorobarokovej podoby.

V regióne sa oplatí vidieť

Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Detva, Zvolen
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Zvolen

Na okolí doporučujeme navštíviť

Patrí medzi najkrajšie pamiatkové objekty na Slovensku a vyhľadávajú ho návštevníci z celého sveta. Bojnický zámok je jedným z najstarších a najvýznamnejších slovenských hradov.
Téma: Hrad/Zámok
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Nitra
Téma: Hrad/Zámok
Východiská: Levice