Zürich - História

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut

15 p.n.l. – je zriadené „Turicum“ – rímske colné stanovište na Lindenhof.

929 – prvá písomná zmienka o Zürichu v oficiálnych dokumentoch.

10 stor. - opevnený a opisovaný ako mesto.

1218 – slobodné kráľovské mesto.

1291 – založená švajčiarska konfederácia.

1336 - Cechová Konštitúcia Rudolfa Bruna.

1351 – pripojenie Zürichu k Švajčiarskej Konfederácii.

koniec 15 stor. – Zürich získava na význame, najmä od úradovania starostu Hans Waldmann.

1519 - Huldrych Zwingli začína švajčiarsku protestantskú reformáciu.

1648 – deklarovanie švajčiarskej nezávislosti.

1848 – je zriadená prvá Švajčiarska federálna konštitúcia.

1867 – postavené nádražie.

1869 – demokrati vyhrali konštitučný boj v Zürichu, ktorý viedol k volenej vláde a verejnosť hlasovala za parlamentárny systém.

1877 – založená Zürišská burza.

19 stor. - postupne sa stáva vedúcim Švajčiarskym obchodným a ekonomickým centrom (strojársky a textilný priemysel, bankovníctvo, poisťovníctvo a turizmus).

19 stor. - Alfred Escher (zomrel v r. 1882) sa pričinil o rozvoj mesta.

November 1918 – švajčiarska armáda prechodne prevzala kontrolu nad Zürichom.

1992 – Švajčiari hlasujú proti pripojeniu k európskemu hospodárskemu spoločenstvu.