• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Zoo Spišská Nová Ves

Zoologická záhrada bola sprístupnená v roku 1989, je našou najmladšou ZOO. Nachádza sa v krásnom prostredí mestského parku. Areál tvorí zmiešaný les a jazierko. V zoologickej záhrade chovajú 88 cicavcov v 31 druhoch, 127 vtákov v 26 druhoch, špecializujú sa na chov exotických zvierat. Zapájajú sa do európskych záchranných programov, z ohrozených druhov z Červenej knihy chovajú 2 druhy a 3 druhy ohrozených druhov fauny Slovenska. Špecialitou tejto zoologickej záhrady je rehabilitačné stredisko pre handicapované zvieratá. ZOO sa významne zaslúžila o zachovanie geofondu reintrodukciou myšiakov lesných. Pýchou zoologickej záhrady je 6 medveďov hnedých, tiger pásavý sibírsky, lamy huanako, emu hnedý. Z dravcov návštevníkov zaujme leopard škvrnitý, svojimi kúskami pobaví šimpanz učenlivý.

Adresa/Kontakt
Zoologická záhrada Spišská Nová Ves
Sadová 6
Spišská Nová Ves
Tel.: +421/53/4462631

Otváracie hodiny:

od 20.4. - do 31.5. od 1.6. - do 30.6. od 1.7. - do 20.10.
Pondelok    zatvorené zatvorené zatvorené
Utorok 10.00 - 18.00 09.00 - 18.00 10.00 - 18.00
Streda 10.00 - 18.00 09.00 - 18.00 10.00 - 18.00
Štvrtok 10.00 - 18.00 09.00 - 18.00 10.00 - 18.00
Piatok 10.00 - 18.00 09.00 - 18.00 10.00 - 18.00
Sobota 10.00 - 18.00 10.00 - 18.00 10.00 - 18.00
Nedeľa 10.00 - 18.00 10.00 - 18.00 10.00 - 18.00

Možno neviete, že...
Na Slovensku Cieľom pracovníkov každej ZOO je, aby návštevník odchádzal zo ZOO zrekreovaný s príjemným pocitom, že prežil pekný a zaujímavý deň. Ak máte zvieratká radi a nemôžete ich chovať vo svojom byte, máte možnosť stať sa adoptívnym rodičom niektorého zvieratka v ktorejkoľvek ZOO na Slovensku. Po výbere zvieraťa zo zoznamu v niektorej ZOO, zaplatíte sumu, ktorá zodpovedá ročnej kŕmnej dávke vybraného zvieraťa, ZOO vám vystaví osvedčenie o adopcii, pripraví tabuľku s vašim meno a umiestni ju v areáli ZOO. Pomôcť môžete aj venovaním ovocia, zeleniny, suchého chleba, sena, slamy pre potreby ZOO. Rovnako môžete pomôcť finančnými darmi a stavebným materiálom na údržbu súčasných chovných zariadení a výstavbu nových.


Zdroj: Materiály Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 05.08.2002