• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Žitnoostrovské múzeum – Dunajská Streda

Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede vzniklo roku 1964. Nadviazalo na tradície Žitnoostrovského múzea v Šamoríne, ktoré založili za pomoci bratislavského vedeckého spolku Uránia roku 1927. Múzeum zhromaždilo bohatý archeologický, etnografický, historický a prírodopisný materiál. Žiaľ, veľká časť zbierkového fondu sa za 2. svetovej vojny a po nej stratila. Zachrániť sa podarilo iba zlomok zbierok. V prvých rokoch svojej existencie sídlilo múzeum v dnes už nejestvujúcom Bielom kaštieli, roku 1970 bolo premiestnené do Žltého kaštieľa. Budova múzea, ktorú dal postaviť roku 1770 varadínsky biskup Mikuláš Kondé, rodák z Dunajskej Stredy, je kultúrnou pamiatkou. Pôvodne baroková stavba bola v 19. stor. prestavaná v klasicistickom slohu.

Vo svojej zbierkotvornej činnosti sa múzeum zameralo na región Žitného ostrova. Vlastní zbierky národopisné, archeologické, historické a prírodopisné.Múzeum v súčasnosti eviduje 8 809 kusov - zbierkových predmetov prevažne z etnografie, histórie a dejín umenia.

Stála expozícia - na poschodí budovy múzea – vychádza z mimoriadne bohatého národopisného materiálu, dokumentujúceho niekdajší spôsob života ľudu na Žitnom ostrove. V stálej expozícii z roku 1972 prezentuje múzeum etnografický materiál zo Žitného ostrova - sedliacku kuchyňu, kuchyňu s otvoreným komínom, sedliacku izbu, pracovné nástroje ryžovačov zlata, nástroje na pradenie a tkanie, izbu z Martoviec, rozličné pamiatky zo života a činnosti cechov, ďalej staré zbrane, mince a pečiatky. Zaujímavými exponátmi sú drevorezby rybárskeho majstra Mikuláša Tápéiho z Dobrohošti. Na prízemí budovy je od roku 1990 archeologická a paleontologická expozícia. Vo výstavnej sieni múzea, sprístupnenej r.1986, sa ročne usporadúva 9-10 výstav výtvarného umenia a národopisu.

Lektorské služby a premietanie videofilmov. Od roku 1977 vydáva Žitnoostrovské múzeum svoju ročenku pod názvom Spravodaj múzea.

Otváracie hodiny:
utorok  - piatok 8.30 - 17.00
sobota 10.00 - 16.00
VI.- VIII. aj nedeľa 10.00 - 16.00

Adresa/Kontakt
Žitnoostrovné múzeum
929 01 Dunajská Streda, Múzejná 2
tel. 031/5224-02, 5235-89 fax: 031/552 6532
e-mail: zomuzeum@nextra.sk


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 26.07.2002