Zimbabwe - Info

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Vnútrozemský štát v južnej Afrike. Väčšinu povrchu štátu tvoria prastaré horniny Afrického štítu. Centrálnu časť šttátu zaberá zvlnená náhorná plošina Matabele (vysoká 1 200-1 500 m). Jej okrajové časti, ktoré dosahujú výšku 800 – 1 200 m, sú rozčlenené údoliami riek tečúcich smerom k Zambezi a Limpopo. Údolia posledne menovaných najväčších riek Zimbabwe sa tiahnu vo výške 400 – 800 m n.m. Najvyšší bod krajiny leží v pohorí Inyanga vo východnej časti.

Na území bývalej britskej kolónie (Južná Rodézia) belošská menšina v roku 1965 jednostranne vyhlásila nezávislosť. Skutočná samostatnosť sa však stala reálnou až v roku 1980. Názov štátu je bantuského pôvodu a znamená “kamenné stavby”. Tento názov má vzťah k hlavnému mestu niekdajšej ríše Monopotama. Zimbabwe má bohaté zdroje nerastných surovín (zlato, meď, chróm, nikel, cín, železo, azbest). Je tu v činnosti jediný africký hutnícky kombinát, s úplným vertikálnym výrobným programom. Elektrickú energiu zabezpečujú tepelné elektrárne na báze energetického hnedého uhlia a vodné elektrárne na Zambezi. Priemysel charakterizuje všestrannosť (hutníctvo, spracovanie kovov, textilný, potravinársky a chemický priemysel). Na mieste pôvodných subtropických saván pestujú tabak, kávu, bavlnu, citrusové ovocie a čaj hlavne na vývoz a kukuricu pre domácu spotrebu. Pre vyššie položené územia je charakteristický extenzívny chov hovädzieho dobytka. Obrovským tempom sa rozvíja cestovný ruch.