Ženeva - Info/Letenka/Hotely

  • Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Knihy
  • Prenájom áut


Ženeva (po francúzsky Genève, po nemecky Genf) sa nachádza v južnom Švajčiarsku, pri rieke Rhôna, ktorá pramení zo Ženevského jazera. S počtom 162 000 obyvateľov (1988) je najväčším kozmopolitným mestom v krajine.

 Z jazera je možné vidieť vynikajúcu polohu metropoly obklopenú pohoriami. Rieka delí mesto na pravobrežnú (Rive Droit) a ľavobrežnú časť (Rive Gauche). Mestské centrum sa rozkladá na obidvoch brehoch Rhôny, severne od nej sa tiahnu predmestia a hlavná železničná stanica, južne Staré mesto (Vieille Ville).

Prvé osídľovanie danej oblasti prebehlo už v neolitickom období. Ženeva sa stala cisárskym mestom v r. 1032 za vlády cisára Conrada II., neskôr pred dosiahnutím nezávislosti v r. 1530 a posledný krát po pripojení k Švajčiarskej konfederácii v r. 1814.

Postavenie Ženevy k náboženskej tolerancii v období reformácie prispelo k jej následnému rozvoju. Po stáročia si toto mesto vyberali náboženskí alebo politickí vyhnanci. V 20. storočí tu žil v exile Lenin.  

Následkom výnimočného mixu národnosti, ktorý tvorili v značnej miere intelektuálni imigranti, sa mesto zaradilo k centrám vzdelávania pre deti z lepšie situovaných rodín.

Švajčiarska neutralita prispela k udomácneniu medzinárodných organizácií v metropole (v súčasnosti v nej sídli vyše 200 spoločenstiev). Tým vzrástol počet zahraničnej komunity v meste na jednu tretinu.

Prvým impulzom bolo zriadenie sídla Ligy Národov (predchodcu Spojených Národov) v r. 1919. Spojené Národy sa presťahovali do New Yorku v r. 1945, v Ženeve však ostal European Office, ktorý je druhou najväčšou budovou na kontinente (po Versailleskom paláci). Ďalšou významnou organizáciou je Medzinárodný výbor Červeného kríža (založený Švajčiarom Henri Dunantom v r. 1864) a Svetová Zdravotná Organizácia (World Health Organisation).

Ženeva je hlavným centrom bankovníctva, hrá významnú úlohu pri výrobe hodiniek, vedeckých nástrojov, rozvinuté je klenotníctvo a gastronómia. Tieto aspekty prispeli k tomu, že život v meste je spojený s vysokými nákladmi.

Návštevníkom ponúka na prehliadku Staré mesto a niektoré múzeá, pričom mestské centrum je možné preskúmať peši. Metropola je čistá a má excelentný dopravný systém.

Ženeva sa teší miernej centrálnej európskej klíme s relatívne nízkymi zrážkami. Bohatá komunita medzinárodných úradníkov vyžaduje zásobovanie kvalitnými službami v top hoteloch a zábavných podnikoch.