• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  4.15 € (125.02 Sk)
 • Prenájom áut

Východoslovenské múzeum - Košice

Východoslovenské múzeum v Košiciach patrí medzi najstaršie múzeá na Slovensku. Vzniklo roku 1872 ako spolkové múzeum pod názvom Hornouhorské múzeum. Za vyše 120-ročnej existencie múzeum sústredilo a dnes spravuje takmer pol milióna zbierkových predmetov z oblasti dejín umenia, umeleckých remesiel, histórie, numizmatiky, etnografie, prírodných vied, fotografie. Reprezentatívny výber zo zbierok múzea je prezentovaný v tematicky ucelených jedenástich expozíciách.

Expozície sú v účelovej neorenesančnej budove z r, 1899 na Nám.

Lektorský výklad v jednotlivých expozíciách (slov. 30.- Sk, cudzojazyčný 60.- Sk).

Vo všetkých expozíciách je zabezpečený predaj suvenírov a príležitostných publikácií.

Vysunutou expozíciou Východoslovenského múzea je Múzeum Červený Kláštor.

Maratónu mieru č. 2:

Expozícia Košický zlatý poklad
predstavuje aj v európskom kontexte ojedinelý nález 2 920 zlatých mincí z 15.-17. stor., vyrobených v 81 mincovniach vtedajšej Európy, a 214 centimetrov dlhú zlatú renesančnú reťaz. Poklad bol nájdený v medenej nádobe pri kopaní základov budovy v centre Košíc roku 1935. Inštalovaný je v osobitne upravenej trezorovej miestnosti. Od roku 1992 je tu aj ďaľší, tzv. Folkmársky poklad, 65 kusov zlatých mincí z 15.-16. stor. nájdených roku 1991 pri stavebných prácach v obci Veľký Folkmár pri Košiciach.

Vlastivedná expozícia Ľud tvorca trvalých hodnôt,
podáva prehľad dejín východného Slovenska od praveku do polovice 19. stor. Špecifické črty a javy regiónu zvýrazňuje zaujímavými dokladmi vývoja od začiatkov osídľovania cez rozmach remesiel a obchodu slobodných miest v stredoveku, obdobie stavovských a protitureckých vojen až po meruôsme roky.

Zlatnícka expozícia
prezentuje bohatú zbierku zlatníckych artefaktov, z ktorých je tu vystavených okolo tisíc exponátov. Sú

to popri pravekých a antických šperkoch najmä liturgické a profánne zlatnícke práce zo 14.-20. storočia. Predstavujú majstrovské diela domácich i európskych cechov a majstrov.

Numizmatická expozícia Peniaze na východnom Slovensku
je systematickým výberom druhej najväčšej numizmatickej zbierky na Slovensku. Prehľadne a atraktívne oboznamuje s vývojom obeživa v regióne od 2. storočia pred Kr. až do roku 1953 (keltské biateky, rímske mince, veľkomoravské sekerovité hrivny, stredoveké denáre, groše, toliare až po platidlá a obeživo 20. storočia). Zaujímavé sú doklady o činnosti košickej a smolníckej mincovne a dokumenty o falšovaní mincí na východnom Slovensku. Pozoruhodné sú aj ukážky medailérskej tvorby tunajších majstrov z rôznych historických období.

Otváracie hodiny:
V. - IX. pondelok - sobota 9.00 - 17.00
nedeľa 10.00 - 13.00
X. - IV. utorok - sobota 9.00 - 17.00
nedeľa 9.00 - 13.00

Umeleckohistorická expozícia Storočia v umení
podáva historický pohľad na vývoj výtvarného umenia v regióne s jeho výrazovými špecifikami predovšetkým v oblasti maliarstva, sochárstva a umeleckých remesiel z bohatých zbierok múzea od románskeho slohu cez umenie gotiky, renesancie, baroka až po umenie 19. storočia, pričom venuje pozornosť aj špecifickým výtvarným prejavom regiónu v podobe ikonovej maľby.

Expozícia Príroda Karpát
bola sprístupnená roku 1995. Geologická časť prezentuje vývoj Zeme v časovom slede od jej počiatkov, čo dokumentuje bohatosť prezentovaných minerálov, zbierka drahých a ozdobných kameňov, cez vývoj fauny a flóry v predhistorickom období, priblížený rozmanitosťou paleontologických zbierok. Súčasnosť vývoja Zeme predstavuje druhá časť expozície venovaná bohatej faune a flóre Karpát. Tretia časť expozície je venovaná jednotlivým orografickým regiónom a ložiskám Karpát.

Otváracie hodiny:
V. - IX. pondelok - sobota 9.00 - 17.00
nedeľa 9.00 - 13.00
X. - IV. utorok - sobota 9.00.- 17.00
nedeľa 9.00 - 13.00

Historická expozícia Košické storočia
je v gotickej budove Miklušovej väznice. Väznica slúžila svojmu účelu od roku 1618 do roku 1909. Od roku 1942 je tu muzeálna expozícia zameraná na históriu mesta, remeslá a obchod, trestné právo a súdnictvo v stredoveku. V podzemí je zrekonštruovaná stredoveká mučiareň, väzenské kobky a podzemné chodby.

Otváracie hodiny:
V. - IX. pondelok - sobota 9.00 - 17.00
nedeľa 9.00 - 13.00
X. - IV. utorok - sobota 10.00.- 16.00
nedeľa 10.00 - 14.00

Expozícia Rodošto - pamätný dom Františka Rákociho II.
je umiestnená v areáli Katovej bašty na Hrnčiarskej ulici. Objekt je stavebnou replikou domu Františka Rákociho II. z čias jeho vyhnanstva v tureckom Tekirdagu. Expozícia dokumentuje protihabsburské stavovské povstania, najmä povstanie Františka Rákociho II., ďalej život a rodinu tejto významnej osobnosti uhorských dejín. Exotickou dominantou expozície je pôvodným tureckým farebným obložením bohato zdobená jedáleň.

tel.: 095/62 203 93

Otváracie hodiny:
V. - IX. pondelok - sobota 9.00 - 17.00
nedeľa 9.00 - 13.00
X. - IV. utorok - sobota 10.00.- 16.00
nedeľa 10.00 - 14.00
Hrobka Františka Rákocziho II.
sa nachádza v severnej bočnej lodi Dómu sv. Alžbety na Hlavnej ulici. Uložené sú tu telesné pozostatky Františka Rákocziho II., jeho syna Jozefa, manželky Kristíny Čákiovej, Antona Esterháziho a Mikuláša Sibrika, prevezené roku 1906 z Turecka.

Otváracie hodiny:
V. -IX. pondelok - štvrtok 9.00 - 17.00
sobota 9.00 - 17.00
X. - IV. pondelok - sobota 10.00 - 16.00
nedeľa 13.00 - 17.00
Expozícia Umelecké kovolejárstvo na východnom Slovensku
je v objekte renesančnej zvonice sv. Urbana pri Dóme sv. Alžbety. Na piatich podlažiach prezentuje širokú škálu kovolejárskych výrobkov od zvoncov, stredovekých kanónov cez sakrálne a úžitkové ozdobné predmety. Zvonica sv. Urbana zároveň ponúka návštevníkovi expozície veľmi zaujímavý pohľad na mesto z vtáčej perspektívy.

Otváracie hodiny:
V. - IX. pondelok - sobota 9.00 - 17.00
nedeľa 9.00 - 13.00
X. - IV. utorok - sobota 10.00 - 16.00
nedeľa 10.00 - 14.00


Východoslovenské múzeum
041 36 Košice, Hviezdoslavova 3
tel. 055 / 6222 020, 62203 09 fax: 055 /62286 96
e-mail: vsmuz@stonline.sk


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 29.07.2002