• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Vojenský historický ústav. Vojenské múzeum - Svidník

Vojenské múzeum vo Svidníku vzniklo r. 1965 a otvorili ho pri príležitosti 25. výročia bojov o Dukliansky priesmyk 4. októbra 1969. Jeho pôvodný názov bol Dukelské múzeum. Od r. 1993 nesie názov Vojenský historický ústav Vojenské múzeum. Múzeum je špecializovaným ústavom na dokumentáciu národnooslobodzovacieho hnutia so zameraním na karpatsko-dukliansku operáciu, jej bojové tradície a širšiu dokumentáciu novšej vojenskej histórie na východnom Slovensku. Sídli v účelovej budove, v ktorej sú pracovné, expozičné a depozitárne priestory.

Múzeum získalo 9 124 dvoj- a trojrozmerných exponátov, fotoarchív obsahuje 9 003 jednotiek archívnych materiálov. Zbierky múzea sa v prevažnej miere viažu na obdobie 2. svetovej vojny, menšia časť na obdobie 1. svetovej vojny. Sú to predovšetkým vojenské uniformy, vyznamenania, osobné veci, písomná korešpondencia, nálezy z bojísk a iné zaujímavé exponáty. Bohatý je zbierkový fond zbraní, v ktorom sa nachádzajú zbrane z obdobia od konca 19. storočia.

Súčasťou múzea je Pamätník Československej armády a cintorín na Dukle, Pamätník Sovietskej armády a cintorín vo Svidníku (obidva sú národné kultúrne pamiatky), Vyhliadková veža na Dukle, Prírodné múzeum na Dukle.

Múzeum poskytuje lektorský výklad, v expozičných priestoroch múzea, sprievod po pamiatkach zo staršej histórie regiónu, výlet pešími turistickými trasami v kraji pod Duklou, možnosť zakúpenia suvenírov /pohľadnice, odznaky,/ a sprievod po pamätných miestach bojov na poľskom území.

Hlavná expozícia
v sídle múzea na Bardejovskej ulici dokumentuje obdobie pred vypuknutím 2. svetovej vojny, vznik odbojového hnutia, formovanie a bojovú cestu 1. česko-slovenského armádneho zboru, priebeh bojov o Duklu (priestorovo najrozsiahlejšia časť), oslobodzovacie boje na našom území a kultúrne pamiatky v regióne. Vystavené sú uniformy príslušníkov česko-slovenských vojenských jednotiek v zahraničí, osobné veci vojakov a dôstojníkov, vyznamenania, vojenské prápory a nálezy z dukliankeho bojiska, výstroj a výzbroj nemeckých vojakov. Obdobie 1. svetovej vojny dokumentujú časti výstroja a výzbroje (blúza rakúsko-uhorského dôstojníka, rakúska puška Mannlicher vz. 95, vyznamenaia a pod.) Expozíciu na troch miestach dopĺňa videotechnika, dioráma duklianskych bojov.

Pamätník Československej armády na Dukle
je národná kultúrna pamiatka. Jeho autorom je J. Grus. Je vysoký 28 m. Pamätník je doplnený bronzovým súsoším J. Kulicha Žalujem. Na kolonáde vedúcej k pamätníku sú umiestnené bronzové tabule s menami 1 265 padlých príslušníkov l. čs. armádneho zboru. Portál kolumbária zdobia umelecké reliéfy. Pri pamätníku na národnom vojenskom cintoríne je pochovaných 565 príslušníkov 1. čs. armádneho zboru.

Prírodné vojenské múzeum
rozprestiera sa v okolí hlavnej budovy múzea vo Svidníku a v rozsiahlom priestore pozdĺž cesty smerom na Duklu. V prírodnom múzeu možno vidieť 55 exponátov ťažkej bojovej techniky z 2. svetovej vojny. Medzi nejhodnotnejšie patrí lietadlo Li-2 Douglas C-47 Dakota, sovietske bojové lietadlo Il-10 Šturmovik, tanky T-34, sovietske a nemecké húfnice, z nemeckej výstroje malé obrnené bojové vozidlo Hackel a ďaľšie. Samostatným celkom je Údolie smrti, kde si možno obhliadnuť zrekonštruované postavenie tankovej roty v útoku, palebné postavenie česko-slovenských delostrelcov a bunker štábu 3. česko-slovenskej brigády vo Vyšnom Komárniku.

Vyhliadková veža na Dukle
bola sprístupnená r. 1974. Je vysoká 48 m, možno z nej obhliadnuť celú panorámu slovenského a poľského územia - dejiska bojov o Duklianky priesmyk. Návštevníci si môžu pozrieť audiovizuálny program o priebehu karpatsko-duklianskej operácie a v hornej kupole schématický nákres bojov o Dukliansky priesmyk.

Otváracia doba
Expozícia Svidník:
1. máj až 15. október:
utorok až nedeľa: 09.00 až 17.00 hod.
16. október až 30. apríl:
utorok až piatok: 07.30 až 15.30 hod.
sobota a nedeľa: 11.00 až 15.00 hod.

Vyhliadková veža – Dukla:
1. máj až 15. október:
utorok až nedeľa: 09.00 až 17.00 hod

Výstavný a informačný pavilón – Dukla:
1. máj až 15. október:
streda až nedeľa: 09.00 až 17.00 hod.

Vstupné: expozícia Svidník a vyhliadková veža – Dukla
Dospelí: 1.00 €
Študenti a dôchodcovia: 0.50 €
Vojnoví veteráni, zamestnanci rezortu MO SR a deti do 15 rokov vstup zdarma
Vstup do výstavného a informačného pavilónu – Dukla zdarma

Vojenské múzeum
089 01 Svidník, Bardejovská 25/414
tel.: 054/7521 398, 7521 561

Aktuálne - leto 2010:
Vojenskom historickom múzeu vo Svidníku je čulý rekonštrukčný ruch. Múzeum je pre verejnosť zatvorené. Vo vnútornej expozícii sa bude inštalovať nová, a podľa slov vedenia VHÚ atraktívnejšia a zaktualizovaná expozícia. Otvorené bude až po letnej sezóne.
Zdroj: http://www.e-dukla.sk/?page_id=1013&action=details&frm_article_id=1463


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 06.07.2010