• Letenky
 • Hotely
  Kde
  Príchod
  Odchod
 • Zájazdy
 • Knihy
  7.4 € (222.93 Sk)
 • Prenájom áut

Vlastivedné múzeum – Stará Ľubovňa

Okresné vlastivedné múzeum v Starej Ľubovni bolo založené r. 1956. V prvých rokoch sídlilo v Provinčnom dome na nám. sv. Mikuláša, r. 1966 sa sídlom múzea stal hrad Ľubovňa. Od r. 1994 nesie múzeum názov Vlastivedné múzeum Hrad Stará Ľubovňa. Hrad bol postavený v rokoch 1301-1308. Je to jeden z najvýznamnejších hradov na Slovensku. R. 1412 uhorský kráľ Žigmund a poľský kráľ Vladislav II. Jagelonský tu uzatvorili dohodu o mieri. V čase švédskej okupácie Poľska v rokoch 1655-1667 boli na hrade Ľubovňa ukryté poľské korunovačné klenoty. V súčasnosti pokračuje jeho rekonštrukcia.

Galéria v Provinčnom dome
R. 1994 múzeum sprístupnilo galériu v Provinčnom dome na Nám. sv. Mikuláša č. 12, kde prezentuje výstavy z vlastných zbierkových fondov a výstavy profesionálnych a amatérskych výtvarníkov a fotografov.

Najstaršou časťou hradu je Gotická veža – bergfried (nebojsa). V jej útorbách bolo väzenie, ktoré v roku 1768 spoznal aj známy dobrodruh Móric Beňovský.

Expozície na hrade
Múzeum od svojho vzniku zhromažďuje historické, etnografické, umelecké a prírodovedecké zbierky. Zameriava sa na oblasť Starej Ľubovňe.

Na hrade sú sprístupnené tieto expozície:

Expozícia Dejiny hradu prezentuje základné udalosti vývoja hradu od jeho začiatkov až po posledných majiteľov.

Expozícia dejín poľského zálohu približuje históriu rokov 1412- 1772, keď bol hrad spolu s ďaľšími 16 mestami zálohovaný Poľsku.

Expozícia remesiel približuje základné remeslá, ktoré sa rozvíjali v tejto oblasti, najmä v podhradí Ľubovnianskeho hradu.

Expozícia dobového bývania prezentuje nábytok z konca 19. a začiatku 20. stor. Je koncipovaná ako zariadenie pracovne, spoločenskej miestnosti, či spálne. Súčasťou sú pamätné izby Ľubomírskovcov a Zámojskovcov.

V hradnej kaplnke sa nachádzajú pamiatky sakrálneho umenia. Od r. 1991 po opätovnom vysvätení slúži kaplnka svojmu pôvodnému účelu.

Hradné lapidárium prezentuje zachovalé architektonické prvky a kamenné tabule z areálu hradu.

R. 1995 boli sprístupnené hradné kazematy, ktoré zoznamujú návštevníka s podzemným obranným systémom hradu pod západným bastiónom. Možno ich zaradiť k nastarším podobným systémom na Slovensku.

V hradnom areáli je voľne prístupná vozovňa s výstavou dopravných prostriedkov z 19. a 20. stor.

Súčasťou prehliadky je prehliadka bytu kastelána hradu, ktorý je zariadený dobovým nábytkom z 19. stor.

Národopisná expozícia v prírode,
sprístupnená r. 1984 je situovaná v podhradí. Dokumentuje vývoj ľudového staviteľstva v oblasti Starej Ľubovne od l.pol. 19. storočia až do začiatku 20. stor. V expozícii je 23 objektov, z toho 11 obytných domov. Zariadenie jednotlivých objektov dokumentuje kultúru bývania, hospodárske činnosti a ľudové zvyky pri významných životných udalostiach, ako je narodenie, svadba, smrť a pod. Najvzácnejším exponátom je gréckokatolícky kostolík z Matysovej z r. 1833. Jeho ikonostas je doplnený ikonami zo 17. storočia. Z technických objektov je sprístupnený mlyn zo Sulína a kováčska vyhňa. Múzeum poskytuje vo všetkých svojich expozíciách lektorský výklad.

Otváracie hodiny:
V. - IX. pondelok - nedeľa 9.00 - 18.00
X. - IV. utorok - nedeľa  10.00 - 15.00
Posledný vstup - V. - IX. - 17.00, X.- IV. - 14.00

Adresa/Kontakt
Ľubovnianske múzeum
064 01 Stará Lubovňa, Zámocká 20
tel. 052 /43224 22 riad. tel. 052 / 432 2030, 4322 302 fax: 052 /4322 302
e-mail: stevik@sl.sinet.sk, muzeum@sl.sinet.sk
www.muzeumsl.skAutor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 31.07.2002