• Letenky
  • Hotely
    Kde
    Príchod
    Odchod
  • Zájazdy
  • Knihy
  • Prenájom áut

Vlastivedné múzeum - Prešov

Vlastivedné múzeum v Prešove dokumentuje prírodné a spoločenské pomery Prešovského okresu. Vzniklo r. 1945 ako Mestské múzeum, neskôr pôsobilo ako Krajské múzeum a Múzeum Slovenskej republiky rád. Dnešný názov nesie od r. 1989.

Sídlom múzea je tzv. Rákocziho palác, renesančná stavba na mieste dvoch samostatných gotických jednopodlažných domov, z ktorých jeden patril od r. 1548 prvému prešovskému kníhkupcovi G. Güttlerovi. V poslednej tretine 16. stor. odkúpil obidva objekty Ž. Rákoci a dal ich prestavať v renesančnom slohu na reprezentačný mestský palác. V 17. stor. sa stal mestským sídlom Rákociovcov, ktorí boli dedičnými šarišskými županmi. Jeho posledným majiteľom z tohto rodu bol František Rákoci II. Budova prešla v 17. - 19. stor. niekoľkými prestavbami. Múzejným účelom slúži po rekonštrukcii od r. 1956.

V súčasnosti eviduje múzeum 83 252 zbierkových predmetov z toho prírodovedných 28 026 a spoločenskovedných 55 231.

V Rákociho paláci sú umiestnené expozície archeológie, histórie s dôrazom na stredoveké dejiny mesta Prešov a okolia, expozície numizmatiky, národopisu, umeleckohistorická expozícia a expozícia historických zbraní.

Expozícia umeleckohistorická dokumentuje rozvoj umeleckých remesiel, výtvarného umenia a bývania od polovice 18. stor. do začiatku 20. stor.

Expozícia zbraní ukazuje zbrane rozličných historických období od 16. stor. do začiatku 20. stor.

Prírodovedná expozícia sídli na Hlavnej ulici 88 a dokumentuje prírodné podmienky prešovského regiónu.

Expozícia z dejín požiarnej techniky bola sprístupnená r. 1978 pod názvom Človek a oheň - minulosť a prítomnosť požiarnej ochrany a techniky na Slovensku. Je to unikátna zbierka, ktorá sústreďuje písomný aj fotografický materiál, ale predovšetkým originálne ukážky požiarnej techniky - dvojkolesové a štvorkolesové striekačky, agregáty, hydrofory, motorové striekačky a automobilové požiarne vozy prevažne z 19. a zo začiatku 20. stor.

Návštevníci si môžu v múzeu kúpiť obrázkové skladačky zo stálych expozícií múzea v slovenskej, nemeckej a anglickej mutácii a ďaľší propagačný materiál.

Vlastivedné múzeum od r. 1958 vydávalo ročenku spoločenskovedný zborník východného Slovenska Nové obzory.

Vysunuté expozície múzea: Expozícia Od háku po kombajn vo Svinnej, Expozícia Literárne tradície východného Slovenska v Župčanoch a Mestské múzeum v Sabinove.

Otváracie hodiny:
utorok  - patok 10.00 - 17.00
sobota - nedeľa 11.00 - 15.00


Autor/zdroj: Redakcia
Text bol naposledy zmenený dňa: 30.07.2002